Σημειώσεις από την 3η Ανοιχτή Παγκόσμια Συνέλευση

Maro posthome

Όπως κάθε προτελευταία Πέμπτη του μήνα, έτσι και τον περασμένο Νοέμβριο στις 19, πραγματοποιήθηκε η τρίτη ανοιχτή συνέλευση του FairCoop, έχοντας μεγαλύτερη συμμετοχή από ότι στο παρελθόν, και σε αυτό εδώ το άρθρο δημοσιεύουμε μια περίληψη των πιο σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν εκεί.
Ξεκινήσαμε με το πιο σημαντικό έργο του FairCoop σε εξέλιξη: το FairMarket. Κατά τη συνάντηση συζητήσαμε τα διάφορα θέματα, τόσο τα οργανωτικά όσο και αυτά της χρηματοδότησης, που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του. Συμφωνήθηκε να οργανωθεί ένα Hackathon, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Δεκεμβρίου στην Καταλονία, κατά το οποίο όλοι όσοι θέλουν να συνεισφέρουν στο έργο αυτό μπορούν να το κάνουν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ale Canque μέσω του δικτύου μας: /fairnetwork/
Επίσης, συζητήσαμε για το νέο εργαλείο γεωπληροφορίας του Fairnetwork· με το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε, με μια ματιά, ποιοι συμμετέχουν στο δίκτυο και έτσι να διευκολύνεται η σύνδεση όλων των ατόμων που εμπλέκονται στο FairCoop, καθιστώντας ευκολότερη την αλληλεπίδρασή μας. Ουσιαστικά ο FairCoop είναι ένα παγκόσμιο συνεργατικό εργαλείο που αναπτύσεται μέσω του διαδικτύου. Έτσι βασικός στόχος του είναι, όσο το δυνατόν, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών του, καθώς και να δημιουργεί τις στρατηγικές για τη συμμετοχή και την εμπλοκή τόσο των σημερινών όσο και μελλοντικών μελών. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να γίνει η πρώτη ανοικτή συνάντηση της Ομάδας Επικοινωνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου στις 18:00 (CET), στο σχετικό γκρουπ του Telegram. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει επικοινωνώντας με τη Maro Horta μέσω του δικτύου FairNetwork εδώ: /members/marohf/activity/28001/.
Το επόμενο σημαντικό σημείο της συνάντησης ήταν η απόφαση για την προώθηση των τοπικών κόμβων, μέσω της χρηματοδότησής τους από τις προμήθειες που μαζεύονται όταν κάποιος χρησιμοποιεί το Getfaircoin.net για να αγοράσει FairCoins. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή, οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει FairCoins μέσω του getfaircoin.net, έχοντας μία μικρή χρέωση, του 1% επί του ποσού συναλλαγής, που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της υποδομής του FairCoop. Έτσι τώρα, αυτό το ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί για να δώσει ώθηση σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες των τοπικών κόμβων.
Τα επόμενα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση, ήταν εκείνα που αφορούν στο Ταμείο του Παγκόσμιου Νότου και την προτεινόμενη δημιουργία ενός Ταμείου για τους Πρόσφυγες. Όσον αφορά στο Ταμείο του Παγκόσμιου Νότου, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν εγχειρήματα και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουν κάποιες συναντήσεις, ώστε να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα πώς να οργανώσουμε και να προωθήσουμε αυτό το ταμείο, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. Όσον αφορά το Ταμείο για τους Πρόσφυγες, συμφωνήθηκε να δημιουργήσουμε μια καμπάνια πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) με στόχο τα 500.000 FAIR. Σκοπός του ταμείου αυτού θα είναι η παροχή βοήθειας σε τοπικά εγχειρήματα που απευθύνονται στο να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και ασχολούνται με μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου, κάτω από την ανεπάρκεια των κρατών-εθνών να απαντήσουν, αναδύονται επείγοντα κοινωνικά προβλήματα. Έτσι, αποφασίστηκε ότι μια εκστρατεία πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) θα μπορούσε να μαζέψει τα απαραίτητο κεφάλαιο, όπως επίσης εξετάζουμε και τη δημιουργία μιας εδικής επιτροπής για τη διαχείριση αυτού του ταμείου.
Η τελική πρόταση που έγινε αφορούσε σε έναν «Ελεύθερο Συνεταιρισμό» (Freedom Coop). Έναν συνεταιρισμός με στόχο τη δημιουργία νομικών εργαλείων για την υποστήριξη της οικονομικής ανυπακοής που γίνεται μέσω των Ολοκληρωμένων Σνεταιρισμών (Integral Coops) .
Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά θέματα που τέθηκαν κατά την Ανοικτή Συνέλευση, αλλά δεν είναι τα μόνα. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συζητήθηκαν μπορείτε να το κάνετε εδώ: /docs/3th-faircoop-assembly/
Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η επόμενη Ανοιχτή Γενική Συνέλευση είναι στις στις 17 Δεκεμβρίου στις 19.00 (CET) στο γκρουπ Συνελεύσεων του Telegram.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Καταλανικα Ιταλικα