Περίληψη της 9ης Παγκόσμιας Ανοικτής Συνέλευσης του FairCoop

Maro posthome

Η γενική συνέλευση του FairCoop πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2016, όπως κάθε 3η Πέμπτη του μήνα.

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1. Ενημέρωση για την εκστρατεία πληθο-επένδυσης (crowdinvestment) με σκοπό την ανάπτυξη του Faircoin 2
Έχει δημιουργηθεί ένα φόρουμ στο Fairnetwork ώστε να συζητηθεί η εκστρατεία και η διαδικασία ανάπτυξης με περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μια αντίστοιχη ομάδα (group) έχει δημιουργηθεί στο Telegram για την ανταλλαγή νέων σχετικά με την πρόοδο ανάπτυξης. Το λογισμικό είναι ήδη διαθέσιμο για διανομή στο Github, ενώ ξεκινάει ο σχεδιασμός του λογότυπου. Ακόμη, η επικαιροποιημένη «Λευκή Βίβλος» του Faircoin 2 είναι ήδη διαθέσιμη ώστε να δημοσιευθεί και να μοιραστεί στην κοινότητα των hacker και αλλού. Διαβάστε τη εδώ: https://fair-coin.org/faircoin2.html

Ένα άλλο ζήτημα ήταν τα χρήματα που συλλέγονται και πώς αυτά χρησιμοποιούνται, τόσο για την αγορά Faircoin μέσω της αγοράς Bittrex, όπως και για την κάλυψη εξόδων του Faircoop. Δηλώθηκε ότι ο στόχος είναι, η εκστρατεία του Faircoop να συλλέγει αρκετά ώστε να καλύψει και τις δύο αυτές ανάγκες.

Οπότε, είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε με σαφήνεια το μήνυμα και το περιεχόμενο της εκστρατείας, έτσι ώστε οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν περισσότερο στο έργο και να μπορούν να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα ή τις αμφιβολίες που τυχόν έχουν. Προκειμένου να πετύχουμε, χρειαζόμαστε επίσης μέλη του Faircoop και άλλους ανθρώπους που είναι αλληλέγγυοι στις ιδέες μας, για βοηθήσουν στη δημοσιοποίηση της εκστρατείας χρησιμοποιώντας τις δικά τους επαφές και δίκτυα. Διατυπώθηκε ακόμη η άποψη ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε γραφικά και σχέδια που να απεικονίζουν καλύτερα ότι η εκστρατεία προσφέρει Faircoins στη μισή τιμή, καταδεικνύοντας επίσης πως το Faircoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μια βιώσιμη κυκλική οικονομία.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία: https://coopfunding.net/el/campaigns/faircoin-2-crowdinvestment/

2. Πρόταση για χρήση της πλατφόρμας IntegralCES στη διαχείριση των σημείων συναλλαγής
Η πλατφόρμα IntegralCES είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τη C.I.C. και πολλά άλλα τοπικά Δίκτυα Ανταλλαγών και Ολοκληρωμένους Συνεταιρισμούς, που συμμετέχουν στο παγκόσμιο σύστημα CES, για τη διαχείριση των κοινωνικών νομισμάτων και αμοιβαίων τοπικών ανταλλαγών τους. Υπήρξε μια πρόταση για την προσαρμογή του εργαλείου αυτού σε κάθε Τοπικό Κόμβο ώστε να εξυπηρετήσει τα αντίστοιχα γραφεία συναλλαγών που θα το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για την ανταλλαγή Faircoin με τοπικά κοινωνικά νομίσματα ή/και κρατικά νομίσματα.

Η πρόταση περιέχει τη δημιουργία δύο διεθνών δικτύων για τα εν λόγω Γραφεία Συναλλαγών:

– Ένα που θα ονομάζεται SCUR (Social CURrency) και θα αφορά στη διαχείριση των τοπικών κοινωνικών νομισμάτων που κυκλοφορούν στην περιοχή που καλύπτεται από τον κάθε κόμβο.

– Το άλλο θα ονομάζεται FIAT και θα αφορά στη διαχείριση των Ευρώ σε μετρητά από το κάθε γραφείο.

Ο στόχος είναι να καταστεί δυνατό για τις κοινότητες και τις τοπικές οικονομίες σε όλο τον κόσμο να διασυνδεθούν, έτσι ώστε τα σημεία “Σημεία Συναλλαγών” (Points of Exchange – ΡΟΕ) που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία GetFaircoin, να διευρυνθούν σε Γραφεία Συναλλαγών που θα δέχονται επίσης τοπικά κοινωνικά νομίσματα καθώς και Faircoin ή Ευρώ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προσφέρει σαφείς όρους για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στο σύστημα και να ενθαρρύνει τα είδη των οικονομικών συναλλαγών που θέλουμε να δούμε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρόταση θα βρείτε εδώ: /docs/the-integralces-management-by-the-local-faircoop-exchange-offices/

3. Περίληψη της συμμετοχής μας στο φεστιβάλ OuiShare Fest και νέα εργαλεία συνεργασίας.
Η Maro και ο Mario συμμετείχαν στο φετινό OuiShare Fest στο Παρίσι, το οποίο ήταν έντονο και ενδιαφέρων. Ήταν επικεντρωμένο στην τεχνολογία Blockchain και πολλά ενδιαφέροντα έργα παρουσιάστηκαν σε σχέση με αυτήν, όπως το BackFeed, ένα έργο που αναπτύχθηκε από τον Primavera de Filippi, το οποίο είναι ένα κοινωνικό λειτουργικό σύστημα για αποκεντρωμένους οργανισμούς.

Μια άλλη θεματική του φεστιβάλ ήταν επικεντρωμένη στα οργανωτικά μοντέλα και τα εργαλεία που αναπτύσσονται γύρω τους, όπως το loomio, τα οποία θα μπορούσαν να περιληφθούν στον κατάλογο των διαθέσιμων εργαλείων προς ανάλυση για την ομάδα του FairCoop.

Επίσης, οι δύο επισκέπτες μας στο OuiShare Fest μας μετέφεραν ιδέες για το πώς μπορούμε αν ενισχύσουμε την περαιτέρω συμμετοχή των ανθρώπων που σήμερα δείχνουν ενδιαφέρον για τις ιδέες μας. Πρότειναν μια έρευνα για να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες που παρουσιάζει ο FairCoop, οι οποίες ίσως εμποδίζουν ορισμένους να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή π.χ. ίσως θα βοηθούσε να γνωρίζουμε λίγα περισσότερα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της ποσότητας των πληροφοριών σχετικά με το συνολικό εγχείρημα, ο Faircoop θα πρέπει επίσης να μεταδίδει σε αυτούς τους ανθρώπους τί είδους συνεισφορές χρειάζεται κάποιο εγχείρημα για να προχωρήσει, έτσι ώστε να διευκολύνεται οι συμμετοχή τους.

Αυτή είναι μια περίληψη των θεμάτων, αλλά μπορείτε να δείτε τα πλήρη πρακτικά της συνέλευσης εδώ: /docs/minutes-of-the-9th-faircoop-open-assembly/

Η επόμενη παγκόσμια ανοιχτή συνέλευση θα είναι την 3η Πέμπτη του Ιουνίου, δηλαδή στις 16 του μήνα, στις 19:00 CET, στην ομάδα του Telegram.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Καταλανικα Γερμανικα