Cooperativisme obert

Vitalista main menu - Catalan0 Leave a Comment

Les propostes de Bauwens respecte del cooperativisme obert inclouen quatre claus elementals:

– Les cooperatives han d’estar estatutàriament orientades cap al bé comú.

– Les cooperatives necessiten tenir models de govern que incloguin a totes les parts interesades.

– Les cooperatives han de co-produir activament la creació de béns comuns immaterials i materials.

– Les cooperatives han d’estar organitzades social i políticament sobre bases globals inclòs quan produeixen localment.

Aquests quatre elements són els fonaments del que FairCoop predica com a Cooperativa Oberta.

A més, entre els principis  que FairCoop recolza estan els següents, també relacionats amb el Cooperativisme Obert inspirats en la Revolució Integral.

a/ Recuperar la propietat com a bé comú, amb posesió i control popular.

Hem de recuperar el control de la terra i dels mitjans de producció com a bé comú, garantitzant el seu ús a través de la propietat comunal (de la comunitat) i per tant, com a béns públics.

b/ Construir un sistema públic cooperatiu i autogestionat des del suport mutu.

Treballem per el bé comú, per garantitzar que totes les necesitats vitals (l’alimentació, la salut, l’habitatge, l’educació, l’energia, el transport…) estiguin cobertes a través d’un sistema realment públic, construit per nosaltres mateixos en base a l’autogestió, cooperant els uns amb els altres, promovent els valors i les capacitats essencialment humanes.

c/ Alliberar l’accés a la informació i al coneixement.

Compartim el coneixemtn entre totes per contruir un major bé comú.

A nivell pràctic hem de seguir reforçant els nostres recursos (persones, autoorganització, diners, espais…) per ampliar la nostra activitat a favor del bé comú.

Un àmbit clau en relació al cooperativisme obert per la FairCoop és facilitar la comunicació i la creació de xarxes entre tots els projectes de fabricació desenvolupats sota els principis Open Source.

Seria molt útil crear vincles amb altres grups compromesos amb el bé comú, per aprendre a col·laborar junts, especialment en els aspectes immaterials relacionats amb aquest tipus de creació material (coneixement, disseny, fons…).

Al mateix temps és un objectiu clau per FairCoop com a cooperativa oberta, donar suport a la producció entre iguals per generar procomú amb la col·laboració de col·lectius i comunitats que podran aprofitar aquesta creació ja sigui com mitjans o recursos per la seva pròxima producció, ja sigui per al seu ús.

 

 

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Portuguese, Portugal

Deixa un comentari