Consells i comissions

Vitalista main menu - Catalan0

Ens agrada representar la Cooperativa una organització que anomenen Fair.Forest un bosc on cada element es autònom i diferent, pero a la vegada forma part d’un tot que li dona vida, l’ecosistema.

La Fair.Coop es bastant similar a un bosc, té arbres amb branques, plantes i flors, terra i nutrients, papallones, llum… Tots semblen tenir dinàmiques pròpies i la tenen en part, però són interdependents, tots els éssers estan relacionats entre elles i amb el seu habitat per formar una unitat composta.

El nostre bosc està format per consells i comissions que són troncs i branques que donen forma i estructura al bosc.

Amb aquesta metàfora, els troncs dels arbres i els matorrals vindríen a ser els consells. Aquests s’encarreguen de fer servir el que la terra i l’aire els ofereix i coordinar-ho amb les necessitats de la comunitat per prendre les decissions que s’integrin amb cada una de les seves parts i d’aquesta forma créixer pel bé comú.

Un consell està format per un grup de persones, entre 6 i 8, escollits de forma democràtica entre tota la comunitat Faircoin a través d’un sistema de votacions a la xarxa social. Cada any es convocaran eleccions per escollir els nous membres i d’aquesta forma oferir a tot el món l’oportunitat de participar i cooperar en aquest creixement. Els membres del consell són coneguts per tota la comunitat i a la vegada avaluats continuament, per això es iportant crear confiança entre tots els participants i que tots els processos siguin 100% transparents i oberts.

Al nostre bosc existeixen ja diferents consells:

council ecosystemic

Consell Ecosistèmic És l’arbre més gros del bosc i el que aporta més nutrients, cosa que possibilita que la resta desenvolupi les seves funcions en un entorn més ric.
Les seves parts són:

 • Branca General Pren decissions sobre el funcionament general de FairCoop.

 • Branca econòmica Pren decissions sobre les diferents eines econòmiques i el funcionament d’aquest sistema.

 • Branca d’extensió Coordina i organitza el treball en xarxa i dóna suport als nodes locals.

Consell dels fons Aquests emergeixen de les llavors plantades a la Terra i s’encarreguen de gestionar els fons perquè els diversos projectes puguin florir.

 • s_4Consell del Sur Global Dóna suport a l’empoderament i l’autogestió a nivell local.

 • ckatebollierISAAC MAOmayoMichel Bauwensprimavera1Consell del Procomú Construeixen procomú obert a nivell global.

 • it_1amir taakiPablo CaedesthomConsell d’Infraestructura Tecnologica Crea els mitjans pels quals compartirem els fluxos d’informació.

Aquests consells inicials estan sent constituits pel grup promotor, per poder començar amb una estructura operativa que pugui ser sotmessa a l’aprovació de tots els participants una vegada la participació sigui suficient per iniciar processos de votacions.

Aquí pots conéixer qui forma part del consell actualment, i quines places queden per cobrir a la web

Animem a tot el món a formar part dels consells, prendre decisions i definir com volem construir la fair.coop, la qual hem de fer entre tots. Formar part d’un consell comporta un compromís i unes responsabilitats amb la comunitat, però per construir un món just per tota la humanitat, es necessari que tots ens impliquem en la seva creació.

Les comissions per altre banda, funcionen amb les branques operatives dels àrbres. Cada consell pot tenir diferents branques segons les seves necessitats i objectius a acomplir. En un moment inicial l’únic consell amb comissions ja formades és l’ecosistèmic, les altres s’aniran desenvolupant amb el temps i segons les necessitats

A diferencia dels consells, totes les comissions són de participació oberta, qualsevol membre pot formar part d’una comissió i aportar e seu temps per col·laborar en les diferents tasques tant com sigui possible.

Formar part d’una comissió i col·laborar, vol dir, per un lloc, posar el teu grau cooperativista pel bé comú, i per altre, construir el teu propi reconeixement i generar la confiança amb la comunitat. Si per exemple, has accedit recentment a la cooperativa i encara no tens ple dret per votar, contribuïnt en les diferents tasques de les comissions, pots aconseguir aquest reconeixement i per tant la confiança suficient per que la teva veu sigui també un vot.

Per això, la Fair.Network és l’espai de trobada entre tots els membres. En aquesta hi hauran grups oberts per cada consell i comissió, on es compartirà tot el que s’avança de forma conjunta. Qualsevol decissió, votació, protocol, feina feta i per fer, assemblees, tot quedarà plasmat a la Fair.Network, sent visible per qualsevol membre.

Actualment, les comissions formen part de l’arbre ecosistèmic i tenen funcions generals pel bon funcionament de la Fair.Coop. A continuació les citarem aquí, així com les seves tasques principals:

itComissió d’IT: S’encarrega de totes les qüestions relacionades amb els sistemes informàtics i telemàtics.

 • Desenvolupament web: Desenvolupar continguts i eines necessàries per el funcionament òptim de la pàgina fair.coop.

 • Administració web: Donar suport als membres de fair.coop respecte el funcionament del web i donar suport tècnic en xarxa

extensionComissió d’Extensió: La seva funció és crear connexions i xarxa amb altres grups, col·lectius o moviments, per establir formes de cooperació mutua i extendre la fair.coop per tot el globus.

 • – Acollida de col·lectius: S’encarrega de donar la benvinguda i de validar a tots els nous col·lectius enregistrar al web.

 • Extensió i interconnexió: Buscar col·lectius, moviments o altres que vulguin cooperar junts i formar part de la fair.coop

 • – Difusió i cultura: Organitzar i participar als events per donar a conéixer la cooperativa.

translationComissió de Comunicació: Per gestionar tot l’àmbit de transmissió de la informació de la fair.coop

 • – Xarxes socials: Generar pressència de la fair.coop en les diferents xarxes socials com facebook, reddit, twitter, etc.

 • – Traducció: Traduir la pàgina web així com tot el contingut de la xarxa social en tantes llengües com sigui possible.

 • – Prensa: Mantenir relació amb els mitjans de comunicació.

 • – Mitjans audiovisuals: Crear el material per poder comunicar de forma senzilla i fàcil la fair.coop

econorsenstellaEnric DuranComissió de Gestió Econòmica: S’encarrega de portar totala contabilitat interna de fair.coop

nodesComissió de Suport als Nodes: La seva funció es donar suport a tots els nodes locals perquè puguin autogestionar-se i extendre la fair.coop a l’àmbit local així com extendre tots els nodes de faircoins que ajudin a mantenir el sistema segur. Serà important elaborar capacitacions perquè els propis nodes es converteixin en centres de referència local per tots els projectes que vulguin participar a la fair.coop i necessitin o vulguin un acompanyament més presencial, poden serveir-se del nodo com a connexió amb el món.


Així doncs, hi ha moltes àrees dins de l’estructura organitzativa a la Fair.Coop en les que pots donar un cop de mà i d’altres formes de participació explicades en la següent pàgina

 

 

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Portuguese, Portugal