Presa de decisions

Vitalista main menu - Catalan0

sticker,375x360.u1La presa de decisions a Fair.coop es planteja com un repte. Tot i que partim de diferents col·lectius on l’assemblea és l’òrgan de presa de decisions, amb la fair.coop hem buscat altres formes, ja que una assemblea mundial podria ser realment complicada per arribar a acords, però sense perdre característiques fundamentals com la participació oberta, la descentralització, el respecte per les opinions minoritàries i l’autonomia.

El mètode que proposem consisteix en una combinació de tres metodologies que solen anar separades però que a FairCoop es complementen: El consell, la presa de decisions de forma colaborativa a través de la xarxa social i la votació.

Cada una de les tres formes té els seus punts forts i les seves debilitats, així que es tracta de fer que es reforcin i controlin mutuament.

El Consell Un consell aporta la visibilitat d’un grup que gaideix de la confiança dels cooperativistes i en ell recau la responsabilitat de prendre decisions. No obstant, té com a inconvenient què és un grup tancat i reduït, la qual cosa implica que no sempre expressa la riquessa d’idees i punts de vista que podri brollar del conjunt de tots els membres.

La participació oberta a la Fairnetwork permet que la intel·ligència col·lectiva produeixi els seus millors fruits i els matissos més ajustats i funciona de forma força semblant a una assemblea, en la que qualsevol opinió en dissonància pot enriquir al conjunt per generar nous consensos, pero el seu inconvenient és que el format virtual pot resultar massa difícil a l’hora de concretar acords. A més les desconfiances, que solen accentuar-se en els espais virtuals, poden fer més complicada la seva eficàcia.

La votació té com a inconvenient que no permet dur a terme un procés constructiu per part dels participants, ni fer millores qualitatives, ni asumir responsabilitats, però permet participar a un nombre major de cooperativistes i cap altre mètode és més clar i inequívoc. A més, pot ser convocada per uns o altres segons els acords metodològics vigents.

Cap de les tres eines podria assolir el repte de decidir equitativament per si sola, pero amb les tres juntes i ben emprades ho podem aconseguir!

Per posar-nos mans a l’obra, el primer serà definir les regles del joc a cada una de les àrees de la cooperativa, que començarà funcionant segons els quatre consells diferents i que seran provisionals.

Seran els membres d’aquests consells els encarregats de desenvolupar estratègies i prendre decissions, però només les podran prendre sobre aquells temes que tots els components de la cooperativa hagin aprovat.

Per això, i després de constituir-se cada consell provisional, la seva primera tasca serà definir un document de metodologia sobre com s’han de prendre les decisions en el seu àmbit i sobre tot el que decideixi el consell i què es sotmet a votació cooperativa.

El seu primer esborrany es publicarà a la xarxa social i els membres podran realitzar aportacions al mateix, les quals podran ser incloses o no pel consell i una vegada tinguin una proposta definitiva la sotmetran a votació.

Per que aquest document sigui aprovat haurà de rebre un mínim del 75% dels vots. Aquesta serà una votació molt qualificada ja que és la que farà de base per la resta de decisions.

Si es aprovada es podra començar a funcionar segons el document, si no s’haurà de tornar a buscar propostes de forma conjunta que serveixin per generar un nou document més consensuat i que pugui rebre el suport per votació.

De totes maneres, perque la participació sigui contínua i no existeixi una posició amb suport de la cooperativa que pugui quedar silenciada, en qualsevol moment un grup de membres podrà recollir suports per a una proposta de votació a la FairNetwork i si aconsegueix els suports suficients podran convocar una votació.

Aquest mínim en principi serà del 10% dels membres, però en tot cas formarà part del document presentat pel Consell Ecosistèmic. Aquest també valorarà en el seu esborrany i després ho faran tots els membres.


Respecte de les possibles situacions de bloqueig aquest Grup Promotor no té una proposta concreta, però sí reconeix que és necessari reflexionar sobre com crear un equilibri entre el risc de situacions que poden anar en contra de l’interés general de FariCoop i la centralització de poder, per part d’algun espai de presa de decisions.

Així doncs, el procés de presa de decisions queda obert i està pendent de ser definit entre totes.

Nosaltres, com Grup Promotor de la FairCoop, posem a disposició dues eines per la presa de decisions: per una banda els grups de debat i discussió per compartir esborranys i generar consens, i per l’altre, eines de votació.

Deixem a les mans dels Consells i la Comunitat que els escull, definir la seva propia metodologia de presa de decisions acord amb les línies d’acció de FairCoop.

Finalment cal recordar que per accedir a les eines de puntuació i a la possibilitat de votació, s’ha de ser membre de la cooperativa. Per més oberta que aquesta sigui, entenem que, tenint en compte les facilitat de l’alta per participar plenament, el mínim és fer-se efectivament cooperativista.

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Portuguese, Portugal