Δημιουργώντας μια νέα οικονομία

Kostas General Ecosystem @el

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του FairCoop είναι να οικοδομήσουμε ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που θα βασίζεται στη συνεργασία, την ηθική, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη στις οικονομικές μας σχέσεις.

Για να πετύχουμε αυτό το μεγαλεπήβολο στόχο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σαφή στρατηγική πορεία που έχει γίνει πλήρως κατανοητή και τη συμμερίζονται όλα τα μέλη του FairCoop. Αυτό το άρθρο εξηγεί τη στρατηγική που έχουμε αναλογιστεί.

Το Faircoin είναι το κρυπτονόμισμα που επιλέξαμε να στηρίξει χρηματικά το οικονομικό μας σύστημα. Εκτός από τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν σε άλλα σημεία, είναι ένα κρυπτονόμισμα με χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για την αποταμίευση χρημάτων με πολύ χαμηλό οικολογικό κόστος, επειδή δεν είναι απαραίτητη η δαπάνη ενέργειας για εξόρυξη (mining). Το FairCoin είχε δημιουργηθεί από πριν. Σε πρώτη φάση διανεμήθηκαν 50 εκατομμύρια και από τότε, υπήρξε ένα μικρό ποσοστό αύξησης μέσω της αποταμίευσης. Το FairCoin είναι διαπραγματεύσιμo στις αγορές συναλλάγματος, ακριβώς όπως και κάθε άλλο κρυπτονόμισμα ή κρατικό νόμισμα. Οι ξένες αγορές συναλλάγματος που ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα (μεταξύ τους ή με κρατικά νομίσματα) έχουν επεκταθεί με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία δύο χρόνια. Η επέκταση των αγορών συναλλάγματος είχε πάντα αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη των πολιτών παγκοσμίως, με σοβαρές συνέπειες όπως η φτωχοποίηση, το φθηνό εργατικό δυναμικό και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ο λόγος για αυτό δεν ήταν μόνο η ανισορροπία του εμπορίου, αλλά και οι κερδοσκοπικές κινήσεις που τείνουν να ωφελούν τους πλούσιους. Γνωρίζοντας αυτό, το σχέδιό μας εδώ είναι να αποκαταστήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο την παγκόσμια οικονομική δικαιοσύνη, χρησιμοποιώντας κάτι που συνήθως αντιτίθεται στον παγκόσμιο Νότο: τους όρους της αγοράς (προσφορά και ζήτηση). Εν ολίγοις, όπως λέμε στo FairCoop, το θέμα είναι να χακάρεις την αγορά ξένου συναλλάγματος με την εισαγωγή του ιού της συνεργασίας ως εργαλείο για την παγκόσμια οικονομική δικαιοσύνη. Για το σκοπό αυτό, σε αυτή την πρώτη φάση, θα προωθήσουμε τη ζήτηση της αγοράς για FairCoin μέσω συνεργατικών εγχειρημάτων, και την ίδια στιγμή, θα ενθαρρύνουμε τη μείωση του ποσού που είναι προς πώληση. Δεν θα υπάρξει αγορά νομισμάτων “απλά και μόνο για αγορά”, η οποία δεν θα είναι βιώσιμη και συνεκτική. Αντ’ αυτού, θέλουμε να προωθήσουμε το FairCoin ως μια επιλογή για ηθική αποταμίευση, η οποία διευκολύνεται από τις πολλαπλές υπηρεσίες που το καθιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πρωτοβουλίες που εργάζονται με στόχο την οικονομική ενδυνάμωση των ενεργών υποκειμένων της κοινωνικής αλλαγής. Για να γίνει κατανοητό το σχέδιό μας, είναι ουσιαστικό να γνωρίζουμε τις ιδιότητες του νομίσματος. Τα νομίσματα γενικά έχουν διαφορετικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων οι πιο γνωστές είναι:

  • Μέσο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών.
  • Αποταμιευτική αξία
  • Τιμή αναφοράς (σε ένα σύστημα τιμών)

Μέσα από αυτές τις λειτουργίες, το νόμισμα συμβάλλει στην επίτευξη σημαντικών αναγκών της οικονομίας. Για παράδειγμα, η λειτουργία του ως ‘αποταμιευτική αξία’ είναι το κλειδί για τη χρήση του χρήματος ως κεφάλαιο. Οι οικονομολόγοι συνήθως σχεδιάζουν οικονομικά συστήματα που προσπαθούν με ένα ενιαίο νόμισμα να εκπληρώσουν όλες τις λειτουργίες ταυτόχρονα. Στην περίπτωση των κρατικών νομισμάτων, το επίσημο τραπεζικό σύστημα προσφέρεται ως ο μοναδικός μηχανισμός που μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αποταμίευσης, χάρη στους τόκους, δεδομένου ότι η αξία των νομισμάτων αυτών υποτιμάται με την πάροδο του χρόνου, λόγω του πληθωρισμού. Επίσης, οι τράπεζες, όλο και περισσότερο, αναγκάζουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τα δίκτυά τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο χρήμα ως μέσο “ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών”. Στην περίπτωση των κοινωνικών και εναλλακτικών νομισμάτων, οι μέχρι τώρα υπάρχουσες δράσεις έχουν γενικά επιτύχει τους σκοπούς τους σε διάφορους βαθμούς σχετικά με τη λειτουργία τους ως “μέσα ανταλλαγής”, αλλά με την αξία τους να αναφέρεται σε σχέση με ένα κρατικό νόμισμα, έχουν επίσης πέσει θύματα του ίδιου πληθωρισμού όπως τα νομίσματα στα οποία αναφέρονται (με εξαίρεση, ίσως, τις περιπτώσεις των τραπεζών χρόνου). Την εξέλιξη του Bitcoin, επειδή είναι ένα κρυπτονόμισμα, πρέπει να την παρακολουθούμε από κοντά. Μέχρι στιγμής έχει δείξει μεγάλη επιτυχία ως μέσο αποταμιευτικής αξίας μακροπρόθεσμα, παρά τις όποιες διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, και αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς ως μέσο ανταλλαγής. Παρόλα αυτά, έχουν εντοπιστεί ορισμένες αντιφάσεις μεταξύ των δύο αυτών λειτουργιών, καθώς η αυξανόμενη αποδοχή του από επιχειρήσεις που το μετατρέπουν άμεσα σε κρατικό νόμισμα έχει οδηγήσει σε μία σημαντική ρευστοποίησή του στη χρηματιστηριακή αγορά. Με το FairCoop σχεδιάζουμε την οικοδόμηση ενός αυτόνομου οικονομικού συστήματος πάνω από το τρέχον σύστημα, και γι’ αυτό υλοποιούμε ένα σύνολο ελεύθερων οικονομικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές δυναμικές. Δημιουργούμε μια σειρά νομισμάτων και πόρων που έχουν συμπληρωματικούς ρόλους, αντί να προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ενιαίο νόμισμα για να χωρέσει όλες τις ανάγκες μας ταυτόχρονα. Για να το κάνουμε αυτό, εστιάζουμε στα εξής νομίσματα:

  • Το Faircoin ως μέσο αποταμιευτικής αξίας, αρχίζοντας τώρα και με τον μακροπρόθεσμο στόχο να χρησιμοποιηθεί ως τιμή αναφοράς.
  • Το Faircredit, ένα αμοιβαίο παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα, ως μέσο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών που υποστηρίζονται από Faircoin.

Και στους παρακάτω πόρους:

  • Fairfunds: Κεφάλαιο σε Faircoin για δωρεές σε διάφορους τύπους εγχειρημάτων. Το Παγκόσμιο Ταμείο του Νότου θα χρησιμοποιηθεί για την τοπική ενδυνάμωση συλλογικών εγχειρημάτων σε διάφορα επίπεδα, ενώ το Κοινό Ταμείο και το Ταμείο Τεχνολογικής Υποδομής θα χρηματοδοτήσει παγκόσμια έργα, τα οποία μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν παγκόσμια συντονισμένα δίκτυα τοπικών εγχειρημάτων.
  • Fairsavings ως τρόπος αποταμίευσης Faircoin για τα μέλη που δεν είναι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας.
  • Fairmarket ως εικονική αγορά του FairCoop, που θα επιτρέψει στα μέλη να χρησιμοποιούν Faircredit, και σε όλους ανεξαιρέτως να χρησιμοποιούν Faircoin.
  • Fairbag ως πόρο για την υποστήριξη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας κρυπτογραφημένων αποταμιεύσεων και διαχείρισης του ψηφιακού πορτοφολιού, για προχωρημένους χρήστες που θέλουν να διατηρήσουν τις αποταμιεύσεις τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Coopfunding ως μόνιμη πλατφόρμα για να αυξηθούν οι δωρεές σε οποιοδήποτε Faircoin-μετατρέψιμο νόμισμα, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τα Fairfunds.

Αυτά, μαζί με άλλα σχέδια που βρίσκονται υπό συζήτηση, τα οποία θα ανακοινωθούν και θα ξεκινήσουν σύντομα, θα χρησιμεύσουν για να χτίσουν τις βασικές αρχές του οικονομικού συστήματος του FairCoop. Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο να είναι φράκταλ, δηλαδή, από την εμπειρία στην κεντρική πλατφόρμα να μπορεί να μετακινηθεί και να αναπαραχθεί σε διαφορετικές περιφερειακές και τοπικές κλίμακες σε όλο τον κόσμο, με διαλειτουργικότητα στα διαφορετικά επίπεδα για ολόκληρο το οικοσύστημα του FairCoop. Στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε τα 3 στάδια του σχεδίου, όπως τα οραματιζόμαστε.

1ο Στάδιο: Αύξηση της τιμής του Faircoin με προτεραιότητα στην αποταμίευση, προκειμένου να αυξηθούν τα κεφάλαια του FairFunds.

Η έννοια-κλειδί για την κατανόηση της δυναμικής του εγχειρήματος για τη δημιουργία οικονομικών πόρων είναι η κεφαλοποίηση, η οποία ισούται με το ποσό των υφιστάμενων νομισμάτων επί την αξία της μονάδας. Μερικοί από τους ακτιβιστές που προωθούν αυτό το εγχείρημα αγόρασαν μεγάλες ποσότητες Faircoin σε πολύ μειωμένη τιμή, με την πρόθεση να τα αναδιανείμουν σε FairFunds εγχειρήματα ώστε να επανεκτιμηθούν με την παραγωγή πραγματικής αξίας με συνεργατικό τρόπο μέσω του FairCoop. Όπως εξηγείται στη σελίδα για τα Ταμεία, πρωταρχικός στόχος αυτής της φάσης είναι οι συλλογικότητες του Παγκόσμιου Νότου και σημαντικά εγχειρήματα για τα Κοινά, να λάβουν χρηματοδότηση σε Faircoin που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την ανάπτυξή τους, μαζί με τις δωρεάν πηγές γνώσης και άλλες μορφές υποστήριξης που θα βρουν στο κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, να παραχθεί ακριβώς η αντίθετη δυναμική από εκείνη της παγκόσμιας οικονομικής εξουσίας, που απαξιώνει τα ανθρώπινα αγαθά, προκειμένου να κρατήσει τους πόρους της. Πρωτοβουλίες στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο είναι:
– FairSaving: Το ψηφιακό πορτοφόλι του FairCoop με πολλαπλή ψηφιακή υπογραφή ασφαλείας, το οποίο θα έχει ως αναγκαστική ελάχιστη περίοδο αποταμίευσης τους 6 μήνες.
– Ψηφιακό πορτοφόλι FairCoop: Ομότιμη συνδεση και με πολλαπλή ψηφιακή υπογραφή ασφαλείας.
– FairBag: Υπηρεσία του πορτοφολιού FairCoop που θα επιτρέπει τη δημιουργία αξιόπιστων κρυπτογραφημένων αντιγράφων ασφαλείας τα οποία μπορούν να ανακτηθούν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
– FairFunds: Κατά την εναρκτήρια φάση, είναι σημαντικό να διαδώσουμε τις πληροφορίες αυτές και να υπάρξουν εγχειρήματα που θα ξεκινήσουν να εντάσσονται και να τροφοδοτούν τα διάφορα ταμεία. Υπό αυτή την έννοια, έχουμε ήδη την πλατφόρμα Coopfunding για τις καμπάνιες πληθοχρηματοδότησης(crowdfunding) για το FairFunds, ανταλλάξιμο σε Faircoins. Το Coopfunding θα περιέχει σύντομα μια μίξη: 50% επιχορήγηση + 50% Fairsavings.

2ο στάδιο: Οικονομική δραστηριότητα: μετακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα (Δεκέμβριος 2014-Δεκέμβριος 2015)

Σε αυτό το δεύτερο στάδιο, όταν η κεφαλαιοποίηση της αγοράς φτάνει σε ένα ποσό που επιτρέπει στο Faircoin να δημιουργήσει εμπορικό ενδιαφέρον, και ενώ η καμπύλη ανάπτυξης αυτής της κεφαλαιοποίησης μετριάζεται όλο και περισσότερο, θα αυξηθεί η σημαντικότητά της, δημιουργώντας οικονομική δραστηριότητα, τόσο μεταξύ των μελών του FairCoop όσο και με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ικανότητα της κοινότητας να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες εξαρτάται από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς του νομίσματος που κατέχει, και ως εκ τούτου η εμπορική ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία του κρυπτονομίσματος ως μέσο της αποταμιευτικής αξίας. Εγχειρήματα στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο είναι:
– FairFunds: Αυτή θα είναι η στιγμή για να ξεκινήσει η χρηματοδότηση με τη μορφή του ήδη διαθέσιμου κεφαλαίου από Faircoin, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή εγχειρημάτων στην οικονομική δραστηριότητα του συνεργατικού δικτύου στη διάρκεια του πρώτου αυτού χρόνου, και για ελεύθερη χρήση από το δεύτερο έτος και μετά.
– FairCredit: Παγκόσμιο αμοιβαίο σύστημα δανεισμού, που υποστηρίζεται από το Faircoin, το νόμισμα για την προώθηση της χρήσης του για την παραγωγή και την κατανάλωση στο οικοσύστημα του FairCoop.
– FairMarket: Εικονική αγορά που θα δέχεται Faircoins και FairCredits, επιτρέποντας στα μέλη του FairCoop να ανοίξουν τα καταστήματά τους με την τεχνολογική υποστήριξη ολόκληρης της πλατφόρμας.
– Άλλα εγχειρήματα σε εξέλιξη που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός αυτόνομου τραπεζικού συστήματος, καθώς και εργαλεία που θα διευκολύνουν την επεξεργασία των συναλλαγών και τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν άλλα νομίσματα με Faircoin και FairCredit.

3ο στάδιο: Ένα δίκαιο και ενοποιημένο οικονομικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο (Ιανουάριος 2016 – ……)

Αυτό το τρίτο στάδιο, μακρινό ακόμη βεβαίως, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την εδραίωση του οικοσυστήματος και την επέκτασή του σε όσο το δυνατόν περισσότερα επίπεδα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για να συμβεί αυτό, η αξία των Faircoin πρέπει να εδραιωθεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει ως τιμή αναφοράς, που θα μας επιτρέψει να σταματήσουμε να βασιζόμαστε σε ισοτιμίες που σχετίζονται με τα κρατικά νομίσματα. Αυτή μπορεί να είναι η πιο δύσκολη προτεραιότητα για να επιτευχθεί. Για να δημιουργηθεί η τιμή αναφοράς, είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε μία πολύ ευρεία δυναμική συνεργασίας μεταξύ πολλών και διαφορετικών ανθρώπων που μπορούν να κατασκευάσουν μεγάλα συνεργατικά δίκτυα για να υπερασπιστούν την αξία του Faircoin ως σημείο αναφοράς του οικοσυστήματός μας. Αναφορικά με άλλους στόχους του FairCoop, θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε πολλαπλασιαστικά τη δυναμική της συνεργασίας και της αλληλεγγύης προς κάθε κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη διαμοιρασμένη γνώση και τα εργαλεία που υλοποιούνται στο FairCoop, καθώς και τις συλλογικότητες που είναι μέρος της.

Πρόκειται, τελικά, για την εξάπλωση των σπόρων για τη συνεργασία, το κοινό καλό και τη δίκαιη οικονομία, έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί σε όσες περισσότερες γωνιές του πλανήτη μας είναι δυνατόν.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Γαλλικα Καταλανικα Κινεζικα Γερμανικα Ιταλικα Πορτογαλικα