Faircredit

Kostas General Ecosystem @el

Συναλλαγματικό και πιστωτικό νόμισμα του FairCoop

Ο FairCoop επενδύει στη νομισματική καινοτομία του, το FairCredit, για να οικοδομήσουμε μια νέα, πιο δίκαιη και αποτελεσματική παγκόσμια οικονομία, που προκύπτει από τη συμπληρωματική σχέση του FairCoin και του έργου του FairCoop και των μελών του.

Αναμενόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας του είναι η Άνοιξη-Καλοκαίρι 2015. tierra-300x279_a

Αυτό είναι σχέδιό μας: Το FairCredit είναι ένα νομισματικό σύστημα αμοιβαίας πίστωσης, που υποστηρίζεται παγκοσμίως από το FairCoin. Χρησιμεύει ως ένα μέσο οικονομικών συναλλαγών και πιστωτικής επέκτασης και συρρίκνωσης μεταξύ των μελών του FairCoop, μειώνοντας έτσι την ανάγκη να σπαταλήσουν Faircoins, ενισχύοντας παράλληλα την αξία της αποταμίευσης, ενώ παρέχει επίσης καλύτερους μηχανισμούς για την προώθηση της πίστωσης και των οικονομικών συναλλαγών.

Οι απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο FairCredit είναι οι ίδιες με αυτές του να είσαι πλήρες μέλος στο FairCoop.

Σε αντίθεση με το Faircoin, το FairCredit γίνεται δεκτό μόνο μέσα στο FairCoop, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Αγορά / Πώληση και συναλλαγές με ιδιώτες ή επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη του FairCoop.

Έτσι, το οικονομικό σύστημα που προωθείται από το FairCoop θα χρησιμοποιήσει διάφορα νομίσματα με συμπληρωματικές λειτουργίες, όπως εξηγείται στην ενότητα Δημιουργώντας ένα νέο οικονομικό σύστημα.

Για να διευκολυνθεί η κατανόηση αυτής της πρότασης, θα χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη ορολογία:

 • FairCredit: αμοιβαίο πιστωτικό νόμισμα εντός του FairCoop
 • FairCredits: το υπόλοιπο του λογαριασμού FairCredit, εάν είναι θετικό
 • Διαθέσιμη πίστωση: η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υπολοίπου και του συμφωνηθέντος ανώτατου ορίου δαπανών FairCredit
 • Πίστωση: το μέρος της διαθέσιμης πίστωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της πίστωσης κάποιου άλλου
 • CreditsFair: το υπόλοιπο του λογαριασμού FairCredit, εάν είναι αρνητικό

Από προεπιλογή, ένας νέος λογαριασμός θα ενσωματώνει τρία δεδομένα:

 • Ένα μηδενικό αρχικό υπόλοιπο
 • Διαθέσιμη πίστωση: το ποσό που ο χρήστης μπορεί να δαπανήσει
 • Faircoin πίστωση: θα είναι απευθείας συνδεδεμένη με τη διαθέσιμη πίστωση

Το επίπεδο της πίστωσης που διατίθενται σε κάθε χρήστη θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, που το σύστημα του υπολογιστή θα είναι υπεύθυνο να υπολογίζει αυτόματα:

 • Το ελάχιστο πιστωτικό όριο που διατίθεται σε κάθε χρήστη, θα είναι εξ ορισμού το ποσό των αποταμιευμένων FairCoins που έχει στο λογαριασμό του στο FairCoop τα οποία μεταφέρει στο FairCredit λογαριασμό του (FairCoins τα οποία, μέσω ενός συστήματος πολλαπλής υπογραφής, μπορούν να μετακινηθούν μόνο εάν δεν είναι στη διαδικασία της έγκρισης νέας πίστωσης).
 • Όταν ένας χρήστης έχει ανάγκη επενδύσεων σε μέσα παραγωγής, η ικανότητά του να χρησιμοποιήσει FairCredit θα είναι πολλαπλάσια (για παράδειγμα διπλάσια) του ποσού των αποθηκευμένων ή δωρισμένων FairCoins. Η αποδοχή της συναλλαγής από τον πάροχο θα είναι αρκετή, δεδομένου ότι η πιστωτική συναλλαγή θα είναι μια αυτόνομη διαδικασία στην οποία μόνο τα δύο αυτά μέρη χρειάζεται να παρέμβουν.
 • Όταν ένας χρήστης χρειάζεται να αγοράσει παραγωγικό εξοπλισμό και υπάρχουν μέλη του FairCoop μεταξύ των πελατών του, μπορούν να πάρουν μια διαθέσιμη πίστωση ίση με την προκαθορισμένη δεσμευμένη κατανάλωση από όλους τους χρήστες με FairCredits ή διαθέσιμες πιστώσεις που επιβεβαιώνουν τις προ-παραγγελίες τους, έτσι ώστε όταν γίνουν οι πωλήσεις, οι πωλητές θα είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση του λογαριασμού τους στο σημείο εκκίνησης πριν από την έναρξη ενός νέου κύκλου παραγωγής.
 • Ένας αποκεντρωμένος μηχανισμός για τον προσδιορισμό και επικύρωση της πίστωσης, ο οποίος θα δημιουργηθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες με διαθέσιμη πίστωση που δεν χρειάζονται, ώστε να δανείζεται σε άλλους χρήστες με έναν κατανεμημένο τρόπο. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι ώστε να πρέπει να μοιραστούν τον κίνδυνο μεταξύ διαφόρων έργων, για παράδειγμα ένα ανώτατο όριο του 10% της δανειοδοτικής ικανότητας του έργου. Αυτό θα κλείδωνε ένα ποσό Faircoins για την υποστήριξη άλλων χρηστών.
 • Τα FairCredits δεν μπορούν να συσσωρεύονται επ’ αόριστον, για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ Faircoin και FairCredit ως εργαλείο αποταμιευτικής αξίας. Ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιήσουμε για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να μελετηθεί περισσότερο, ίσως μία μορφή οξείδωσης ή λήξης θα μπορούσε να λειτουργήσει.
 • Πιστώσεις που διατίθενται στους χρήστες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες του FairCoop, εξαρτώνται από δύο παράγοντες: τα αποταμιευμένα FairCoins τους αφενός, και το FairNetwork κάρμα τους από την άλλη. Ο τρόπος που οι δύο αυτοί παράγοντες θα αλληλεπιδρούν για να προσδιοριστεί η πρόσβασή τους στην πίστωση μένει ακόμη να οριστεί.

Τα FairCredits μπορούν να μετατραπούν σε FairCoins οποιαδήποτε στιγμή, με την προϋπόθεση της αποταμίευσής τους για ένα χρονικό διάστημα. Αυτά τα Faircoins θα προέλθουν από ένα ταμείο μετρητών σε FairCoin που θα δημιουργηθεί ειδικά για τα FairCredits, το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να προέλθει από το Κεντρικό Ταμείο που θα διαχειρίζεται το Συμβούλιο του Οικοσυστήματος.

Την ίδια στιγμή, μηχανισμοί μετατροπής θα εφαρμοστούν για να επιτραπεί, αλλά παράλληλα να αποθαρρυνθεί, η απόσυρση FairCredit από το σύστημα του FairCoop, σε περίπτωση που μέλη του FairCoop χρειαστεί να καλύψουν ανάγκες τους με μετρητά. Το περιθώριο αυτής της μετατροπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ώστε να αυξηθεί το κεφάλαιο των μετρητών έως ότου η αρχική πληρωμή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για ένα άλλο εγχείρημα.

Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να εξετασθεί πριν από την έναρξη, είναι τυχόν μηχανισμοί που να επιτρέπουν στους χρήστες να συναλλάσσονται, μέσω FairCredit, για προσωπικές ή συλλογικές έκτακτες ανάγκες που σχετίζονται με βασικές ανάγκες όπως τροφή, νερό, στέγη, υγεία και εκπαίδευση.

Το FairCredit ως εκ τούτου, είναι ένα εργαλείο που ενσωματώνει τα διδάγματα από διάφορες αποδιοργανωτικές νομισματικές θεωρίες και τις δικές μας εμπειρίες. Με το Faircoin και το FairCredit ελπίζουμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία με ένα πιο ηθικό, δίκαιο και βιώσιμο οικονομικό σύστημα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία πιστωτικά συστήματα:

Η αμοιβαία πίστωση, ή τα συστήματα αμοιβαίας ανταλλαγής είναι μια λογική εξέλιξη που βασίζεται στο κοινοτικό παζάρι. Χρησιμοποιείται από οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες σε διάφορες μορφές τα τελευταία 30 χρόνια, αν και μπορούμε να βρούμε ακόμη παλιότερα παραδείγματα.

Ένα τοπικό σύστημα ανταλλαγής χρησιμοποιεί άτοκα δάνεια για τη δημιουργία χρήματος. Όταν δύο λογαριασμοί κάνουν την πρώτη συναλλαγή, ένας από αυτούς καταγράφει ένα θετικό υπόλοιπο, και ο άλλος το αντίστοιχο αρνητικό. Αυτή η “υπερανάληψη” δεν είναι χρέος, αλλά είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί χρήμα με ένα αποκεντρωμένο κοινωνικό νόμισμα.

Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτό το οικονομικό σύστημα με την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, για παράδειγμα ένα babysitting, και να πληρώνεται γι’ αυτό δημιουργώντας ένα θετικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του. Αυτό μπορεί να δαπανηθεί για ξυλουργικές εργασίες από άλλο συμμέτοχο του συστήματος, ο οποίος θα πληρωθεί για αυτό με το αντίστοιχο θετικό υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών έχουν το ρόλο του νομίσματος. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές συλλέγονται απ’ ευθείας ηλεκτρονικά (on-line), σε ένα σύστημα ανοιχτό στους συμμετέχοντες έτσι ώστε η διαδικασία να είναι διαφανής σε όλους. Αυτό το νομισματικό σύστημα μπορεί επίσης να ονομαστεί αμοιβαίο, διότι οι δικαιούχοι του δικτύου είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό.

Όπως είδαμε στην περίπτωση του FairCredit, θα είναι ένα αμοιβαία πιστωτικό σύστημα, αν και εξελίχθηκε για να επιτρέψει την πιστωτική επέκταση και συρρίκνωση μεταξύ των συμμετεχόντων.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Γαλλικα Καταλανικα Κινεζικα Γερμανικα Πορτογαλικα