Συμβούλια και επιτροπές

Kostas General Ecosystem @el

Μας αρέσει να αναπαριστούμε το οργανωτικό σχήμα του Συνεταιρισμού σαν κάτι που αποκαλούμε Δίκαιο Δάσος (Fair.Forest), ένα δασότοπο όπου κάθε αντικείμενο είναι ξεχωριστό και μοναδικό αλλά παράλληλα μέρος ενός ζωογόνου συνόλου, του οικοσυστήματος.

O FairCoop μοιάζει πολύ με ένα δάσος. Έχει δέντρα με κλαδιά, φυτά και λουλούδια, έδαφος και θρεπτικά συστατικά, πεταλούδες, φως… Το καθένα φαίνεται να έχει τη δική του δυναμική, και κατά κάποιον τρόπο την έχει, αλλά είναι επίσης αλληλοεξαρτώμενο, συσχετισμένο και δεσμευμένο από τον οικότοπό του σχηματίζοντας ένα σύνθετο σύνολο.

Το δάσος μας συντίθεται από συμβούλια και επιτροπές εργασίας, αποτελώντας τους κορμούς και τα κλαδιά που δίνουν στο δάσος τη δομή και το σχήμα του.

Σε αυτήν τη μεταφορά, οι κορμοί των δέντρων και οι θάμνοι θα ήταν τα συμβούλια. Αυτά είναι υπεύθυνα να χρησιμοποιούν ό,τι έχει να προσφέρει η γη και ο αέρας και να το συντονίσουν με τις ανάγκες της κοινότητας, ούτως ώστε να λάβουν αποφάσεις που να είναι εστιασμένες στο κάθε τμήμα της, έτσι ώστε να αναπτυχθούν για το κοινό καλό.

Ένα συμβούλιο σχηματίζεται από μια ομάδα 6-8 ανθρώπων, που είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι από όλη την κοινότητα του FairCoop διά μέσου ενός συστήματος ψηφοφορίας στο κοινωνικό δίκτυο. Κάθε χρόνο διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν στην εξέλιξη αυτή. Τα μέλη ενός συμβουλίου είναι γνωστά σε όλη την κοινότητα και αξιολογούνται συνεχώς από αυτήν, οπότε είναι σημαντικό να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες είναι 100% διαφανείς και ανοικτές.

Στο δάσος μας υπάρχουν ήδη μερικά συμβούλια:

council ecosystemic

Συμβούλιο Οικοσυστήματος: Είναι το μεγαλύτερο δέντρο του δάσους, αυτό που δίνει το περισσότερο οξυγόνο ούτως ώστε όλα τα υπόλοιπα να μπορούν να δουλεύουν σε άλλα αντικείμενα. Από αυτό, αναπτύσσονται διάφορα άλλα κλαδιά (τμήματα):

 • Γενικό Τμήμα: Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη γενική λειτουργία του FairCoop.
 • Οικονομικό Τμήμα: Λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με τα διάφορα οικονομικά εργαλεία και λειτουργίες του οικοσυστήματος.
 • Τμήμα Επέκτασης: Συντονίζει και οργανώνει τη δικτύωση και την υποστήριξη τοπικών κόμβων.

Συμβούλια χρηματοδότησης: Αυτά αναδύονται από τους σπόρους που έχουν φυτευθεί στη γη και είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των κεφαλαίων ούτως ώστε μεμονωμένα εγχειρήματα να έχουν τη δυνατότητα να ανθίσουν.

Αυτά τα αρχικά συμβούλια ορίστηκαν από την οργανωτική ομάδα προκειμένου να δημιουργηθεί μία αρχική λειτουργική δομή, η οποία θα τεθεί στην κρίση όλων των συμμετεχόντων, αφού υπάρξει επαρκής συμμετοχή ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες ανατροφοδότησης.

Εδώ μπορείτε να μάθετε ποιοι συμμετέχουν στα τρέχοντα συμβούλια και ποιες θέσεις μένουν να συμπληρωθούν.

Προτρέπουμε τον οποιονδήποτε να συμμετάσχει στα συμβούλια, να λάβει μέρος στις αποφάσεις και να καθορίσει πώς θέλουμε να φτιάξουμε το FairCoop, γιατί είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε συλλογικά. Όντας κομμάτι του συμβουλίου απαιτεί αφοσίωση και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινότητα. Το χτίσιμο όμως ενός δίκαιου κόσμου για την ανθρωπότητα έχει ανάγκη από τη συμμετοχή όλων μας.

Οι επιτροπές, από την άλλη, αποτελούν τα λειτουργικά κλαδιά των δέντρων. Κάθε συμβούλιο, ανάλογα με τις ανάγκες του και τους στόχους που θέλει να εκπληρώσει, μπορεί να έχει διαφορετικά τμήματα (κλαδιά). Μέχρι τώρα το μοναδικό συμβούλιο που έχει επιτροπές είναι το Οικοσύστημα· οι υπόλοιπες θα αρχίσουν να δημιουργούνται στο χρόνο που θα κριθεί αναγκαίο.

Σε αντίθεση με τα συμβούλια, όλες οι επιτροπές εργασίας είναι ανοικτές στη συμμετοχή. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να μπει σε μια επιτροπή και να διαθέσει το χρόνο του για να βοηθήσει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, στις διάφορες δραστηριότητες.

Η συμμετοχή και η σύμπραξη σε μια επιτροπή σημαίνει από τη μία ότι συνεισφέρεις το δικό σου συνεργατικό σπόρο για το κοινό καλό, και από την άλλη ότι αυξάνεις τη δική σου αναγνώριση και εμβαθύνεις στην εμπιστοσύνη προς την υπόλοιπη κοινότητα. Για παράδειγμα, αν είσαι νεοεισερχόμενος στο συνεταιρισμό και δεν έχεις ακόμα πλήρη διακαιώματα για ψήφο, με τη συνεισφορά σου στις διάφορες εργασίες των επιτροπών μπορείς να αποκτήσεις αυτήν την αναγνώριση και κατά συνέπεια αρκετή εμπιστοσύνη ούτως ώστε η φωνή σου να μετατραπεί επίσης σε ψήφο.

Για αυτόν το σκοπό, το δίκτυο Fair Network αποτελεί το σημείο συνάντησης για όλα τα μέλη του. Έχει ανοικτές ομάδες για κάθε συμβούλιο και επιτροπή, όπου μπορούν να συζητηθούν τα βήματα προόδου όλης της κοινότητας. Στο δίκτυο Fair Network, όλες οι αποφάσεις, οι διαδικασίες ψηφοφορίας, οι εργασίες που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν, οι συνελεύσεις και οτιδήποτε άλλο, καταγράφονται και παραμένουν ορατά σε όλα τα μέλη.

Οι επιτροπές εργασίας που λειτουργούν σήμερα είναι μέρος του δέντρου του οικοσυστήματος και έχουν κάποια γενικά καθήκοντα για τη σωστή λειτουργία του FairCoop. Ακολουθεί η λίστα με τις επιτροπές αυτές μαζί με τις κύριες λειτουργίες τους:

itΕπιτροπή Πληροφορικής: Είναι υπεύθυνη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους υπολογιστές και τα συστήματα επικοινωνίας. Χωρίζεται σε δύο τμήματα:

 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων: αναπτύσσει υλικό και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστότοπου του FairCoop.
 • Διαχείριση Ιστοσελίδων: παρέχει υποστήριξη στα μέλη του FairCoop σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και δικτυακή τεχνική υποστήριξη.

extensionΕπιτροπή Επέκτασης: Η λειτουργία της έγκειται στη δημιουργία συνδέσεων και δικτύωσης με άλλες ομάδες, συλλογικότητες ή κινήματα προκειμένου να φτιαχτούν δομές αμοιβαίας συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην επέκταση του FairCoop ανά την υφήλιο.

 • Ομάδα Υποδοχής: Υπεύθυνη για το καλωσόρισμα και την επικύρωση όλων των νέων ομάδων που είναι καταγεγραμμένες στην ιστοσελίδα.
 • Επέκταση και διασύνδεση: Αναζήτηση ομάδων, κινημάτων και άλλων που θέλουν να συνεργαστούν ή να συμμετάσχουν στο FairCoop.
 • Διάδοση και κουλτούρα: Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις ώστε να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την πρωτοβουλία.

μετάφρασηΕπιτροπή Επικοινωνίας: Διαχειρίζεται όλο το φάσμα της μετάδοσης πληροφορίας από και προς το FairCoop.

 • Κοινωνική δικτύωση: Ανάπτυξη της παρουσίας του FairCoop στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook, το reddit, το twitter κ.ά.
 • Μετάφραση: Μετάφραση του ιστότοπου, όπως επίσης και του κοινωνικού δικτύου, σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες.
 • Τύπος: Σύνδεσμοι με τα μέσα επικοινωνίας.
 • Πολυμέσα: Δημιουργία υλικού για να γίνει η επικοινωνία με το FairCoop απλούστερη και ευκολότερη.

econorsenstellaEnric Duran Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Υπεύθυνη για όλα τα εσωτερικά λογιστικά του FairCoop.

nodesΕπιτροπή Υποστήριξης Κόμβων: Υπεύθυνη για την παροχή τοπικής υποστήριξης σε όλους τους κόμβους ούτως ώστε να μπορέσουν να αυτοοργανωθούν αλλά και να επεκτείνουν το εύρος δράσης τους, καθώς και το πλήθος των κόμβων του FairCoop κάνοντας το σύστημα πιο στέρεο. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα στους κόμβους προκειμένου να γίνουν τοπικά κέντρα αναφοράς για όλα τα εγχειρήματα που θέλουν να συμμετάσχουν στο FairCoop και χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στο πώς να χρησιμοποιήσουν τον κόμβο ως σύνδεσμο με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι τρέχοντες ενεργοί τοπικοί κόμβοι είναι οι εξής:

Αμερική: nodo_arg nodo_brasil nodo_col

Ευρώπη: nodo_cat alemania bretagne idf valencia north

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ FAIRCOOP ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Γαλλικα Καταλανικα Κινεζικα Γερμανικα Πορτογαλικα