Λήψη αποφάσεων

Kostas General Ecosystem @el

sticker,375x360.u1Η λήψη αποφάσεων μέσα στο FairCoop αποτελεί ένα απαιτητικό ζήτημα. Αν και ξεκινήσαμε με διάφορες ομάδες, συνδεδεμένες μεταξύ τους με μια συνέλευση ως το όργανο λήψης αποφάσεων, με το FairCoop αναζητήσαμε άλλους τρόπους, καθώς μια παγκόσμια συνέλευση θα ήταν πράγματι απρόσφορη για την επίτευξη συμφωνιών, χωρίς όμως να απωλέσουμε βασικά γνωρίσματα όπως την ανοικτή συμμετοχή, την αποκέντρωση, το σεβασμό στις μειοψηφίες και την αυτονομία.

Η προτεινόμενη μέθοδος αποτελείται από έναν συνδυασμό 3 μεθοδολογιών που είναι συνήθως διαχωρισμένες, αλλά στην περίπτωση του FairCoop συμπληρώνουν η μία την άλλη: το Συμβούλιο, τη συνεργατική λήψη αποφάσεων μέσω του κοινωνικού δικτύου και τις ψηφοφορίες.

Το συμβούλιο έχει το πλεονέκτημα ότι υπάρχει μια ορατή ομάδα από πίσω του, που την εμπιστεύονται τα μέλη και έχει την ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις. Έχει όμως και το μειονέκτημα να είναι μια κλειστή, μικρή ομάδα, οπότε εξ ορισμού δεν συμπεριλαμβάνει τις απόψεις και τον πλούτο των ιδεών από όλα τα μέλη.

Η ανοικτή συμμετοχή στο δίκτυο FairNetwork δίνει τη δυνατότητα στη συλλογική νοημοσύνη να τεθεί σε ισχύ, αξιοποιώντας τις διαφωνίες και παράγοντας τις καλύτερες ιδέες. Επίσης, αποτελεί ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στη συνέλευση, όπου κάθε διαφορετική άποψη μπορεί να εμπλουτίσει τα κοινά ώστε να δημιουργήσει νέα συναίνεση. Το μειονέκτημά της είναι ότι μέσω αυτής της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης ίσως γίνεται πιο δύσκολο να επιτύχουμε και να υλοποιήσουμε τις συμφωνίες. Επιπλέον, η έλλειψη εμπιστοσύνης, που είναι συνήθως μεγαλύτερη στα διαδικτυακά περιβάλλοντα, μπορεί να εμποδίσει την αποδοτικότητά της.

Το μειονέκτημα της ψηφοφορίας, είναι ότι δεν επιτρέπει την εποικοδομητική εργασία των συμμετεχόντων, ούτε τις ποιοτικές βελτιώσεις και την ανάληψη ευθύνης. Δίνει όμως τη δυνατότητα συμμετοχής στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, και τα αποτελέσματά της είναι ξεκάθαρα. Επίσης, μια ψηφοφορία μπορεί να διενεργείται πάνω σε διάφορα θέματα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές συμφωνίες.

Κανένα από αυτά τα 3 εργαλεία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει από μόνο του αυτήν την πρόκληση, αλλά και τα 3 μαζί μπορούν να το πετύχουν αν χρησιμοποιηθούν σωστά!

Πριν στρωθούμε στη δουλειά, το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού σε κάθε τμήμα του συνεταιρισμού, ο οποίος, όντας αποκεντρωμένος, θα ξεκινήσει με 4 προσωρινά συμβούλια.

Τα μέλη τους θα είναι υπεύθυνα για να αναπτύσσουν στρατηγικές και να λαμβάνουν αποφάσεις, μόνο όμως στα θέματα που έχουν εγκριθεί προηγουμένως από το συνεταιρισμό.

Για αυτό το σκοπό, το πρώτο πράγμα που κάνει κάθε προσωρινό συμβούλιο είναι να ορίσει εγγράφως μια μεθοδολογία για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο δικό του πεδίο, και ειδικότερα ποια θέματα αποφασίζονται από το συμβούλιο και ποια υπόκεινται σε συνεργατική ψηφοφορία.

Ένα πρώτο προσχέδιο θα δημοσιεύεται στο κοινωνικό δίκτυο όπου τα μέλη θα μπορούν να συμβάλλουν με προτάσεις, τις οποίες το συμβούλιο μπορεί να συμπεριλάβει ή να απορρίψει. Όταν το προσχέδιο λάβει μια πιο συγκεκριμένη μορφή ως πρόταση, θα τίθεται σε ψηφοφορία.

Για να εγκριθεί το έγγραφο αυτό, πρέπει να λάβει τουλάχιστον 75% των ψήφων. Απαιτείται μια ισχυρή πλειοψηφία επειδή θα είναι η βάση για όλες τις επόμενες αποφάσεις.

Εάν εγκριθεί, η κοινότητα μπορεί να εργαστεί από εκεί και πέρα βασισμένη σε αυτό, διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλες προτάσεις της κοινότητας που θα οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας, ευρύτερα συναινετικής μεθόδου την οποία θα θέσει εκ νέου προς ψήφιση.

Ομοίως, προκειμένου η συμμετοχή να είναι συνεχής και να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η κοινότητα θα μπορούσε να φιμωθεί, μια ομάδα μελών έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να καλέσει σε στήριξη μιας πρότασης στο δίκτυο FairNetwork και αν υπάρξει αρκετή υποστήριξη αυτή να τεθεί προς ψήφιση.

Το ελάχιστο μέγεθος μιας τέτοιας ομάδας ορίζεται αρχικά στο 10% των μελών, αλλά σε κάθε περίπτωση θα συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεθοδολογίας που υποβάλλεται από το Συμβούλιο Οικοσυστήματος. Το έγγραφο θα κάνει επίσης ξεκάθαρο εάν, πώς και κάτω από ποιες συνθήκες ένα συμβούλιο ή ένας κόμβος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει μία πρόταση. Αυτό το ενδεχόμενο αφορά την περίπτωση όπου η ομάδα των μελών δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Σε μια τέτοια κατάσταση αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ένα περιθώριο στην λήψη αποφάσεων, ούτως ώστε να διατηρηθεί μια ισορροπία σε σχέση με το ρίσκο εναντίωσης στο συμφέρον του FariCoop και της συγκέντρωσης εξουσίας.

Έτσι λοιπόν, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ανοικτή αλλά μένει να οριστεί από όλους μας.

Εμείς, ως η ομάδα προώθησης του FairCoop, παρέχουμε δύο εργαλεία σχετικά με τη λήψη αποφάσεων: πρώτον, το δημόσιο διάλογο και ομάδες συζητήσεων όπου μοιράζονται προσχέδια και δημιουργούνται συναινέσεις, και δεύτερον, εργαλεία ψηφοφορίας. Αφήνουμε τα συμβούλια και την κοινότητα που τα εκλέγει να αποφασίσουν τη δική τους μέθοδο λήψης αποφάσεων, με δεδομένο ότι θα είναι συνεπής με τις αρχές του FairCoop.

Κλείνοντας, ας έχουμε κατά νου ότι προκειμένου να έχει κάποιος πρόσβαση στα εργαλεία ψηφοφορίας και να ψηφίζει, θα πρέπει να είναι πλήρες μέλος του συνεταιρισμού. Όσο ανοικτός κι αν είναι, κατανοούμε ότι με βάση την ευκολία πρόσβασης, οι συμμετέχοντες που εμπλέκονται θα πρέπει να είναι πραγματικοί συνεργατιστές.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Γαλλικα Καταλανικα Κινεζικα Γερμανικα Πορτογαλικα