Fairfunds

Kostas General Ecosystem @el

Πολλοί από εμάς ξέρουμε ότι ένας καλύτερος κόσμος είναι εφικτός, αλλά πολύ συχνά, σημαντικά εγχειρήματα που είναι μέσα σε έναν σπόρο έτοιμα να βλαστήσουν και να συμβάλλουν στην αλλαγή, μένουν απλά θαμμένα εξαιτίας της έλλειψης πόρων.

Για αυτό το σκοπό, στο FairCoop έχουμε δημιουργήσει τα Ταμεία Χρηματοδοτησης(FairFunds), έναν ιδανικό χώρο προκειμένου οι σπόροι να μεγαλώσουν, να αναπτυχθούν και τελικά να προσφέρουν τον καρπό τους, ο οποίος θα θρέψει και πάλι το έδαφος που το γέννησε.

Συγκεκριμένα, αυτά τα ταμεία αποτελούνται από έναν αριθμό από faircoin, που έχουν δωριστεί στο FairCoop με έναν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να προτείνεται από αυτόν που έκανε τη δωρεά δεδομένου ότι συμβαδίζει με τους γενικούς σκοπούς του FairCoop.

Υπάρχουν ήδη τρία ταμεία για την εκκίνηση των δωρεών· θα διατηρηθούν από τη συνεισφορά όσων θελήσουν να συμβάλλουν και να χρηματοδοτήσουν τα διάφορα προβαλλόμενα εγχειρήματα, προκειμένου να επιτευχθούν οι προτεινόμενοι στόχοι.

Κάθε ταμείο έχει συγκεκριμένους σκοπούς, που ορίζονται από τα συμβούλιά τους και τα οποία διαχειρίζονται την κατανομή του κεφαλαίου και τις πολιτικές κάθε ταμείου. Όλα τα συμβούλια είναι δημοκρατικά εκλεγμένα και ανοικτά σε συμμετοχές.

Επιπλέον, μαζί με τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείριση, δια μέσου του κοινωνικού δικτύου του FairCoop δημιουργείται ένας κοινός τόπος για ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μεγαλώσει ένα εγχείρημα.

Ιδέες, χρηματοδότηση, ομάδες εργασίας, ξεκάθαροι στόχοι, υποδομές, συζητήσεις, υποστήριξη, ενέργεια, ζωή… ό,τι χρειάζεσαι για να αποφύγεις το φαινόμενο σπόροι να χαθούν κάτω από το έδαφος πριν καν δούνε το φως.

Στο τέλος, τα FairFunds σκοπεύουν να είναι ένα σημείο αναδιανομής πόρων, προκειμένου να μας επιτρέψει, μέσω της συνεργασίας, να επιτύχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία και οικονομία, έχοντας τον παγκόσμιο πλούτο προσβάσιμο σε όλη την ανθρωπότητα σαν κοινό αγαθό.

pooled ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Υπάρχουν ήδη τρία ταμεία επιβεβαιωμένα στο FairCoop· είναι υπό ανάπτυξη και έχουν ήδη λάβει ένα σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου κεφαλαίου σε faircoin.

Όταν ένα άτομο ή μια ομάδα έχει ένα εγχείρημα και θέλει να λάβει κάποια χρηματοδότηση από κάποιο ταμείο, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αντίστοιχη ομάδα του ταμείου στο κοινωνικό δίκτυο και να παρουσιάσουν το εγχείρημά τους στο συμβούλιο. Αυτό μετά θα αποφασίσει αν το εγχείρημα τηρεί τα κριτήρια του FairCoop και πόσα faircoin θα του δοθούν.

Αυτά τα ταμεία, παρόλο που περιγράφονται ξεχωριστά και έχουν διαφορετικά συμβούλια, είναι μέρος του ίδιου στόχου -αυτού που έχει ο FairCoop- και έτσι για πρακτικούς λόγους ένα εγχείρημα μπορεί κάποιες φορές να λάβει χρηματοδότηση από διάφορα ταμεία ταυτόχρονα.

s_4Το Ταμείο του Παγκόσμιου Νότου

Αποτελείται από πόρους αφιερωμένους στον αγώνα ενάντια στην ανισότητα και στην αποκατάσταση της παγκόσμιας οικονομικής δικαιοσύνης.

Υποστηρίζει δηλαδή, τον αγώνα ενάντια στην ανέχεια και τη μιζέρια που προκαλείται από το επιθετικό καπιταλιστικό σύστημα.

Ο τρόπος για να γίνει αυτό, είναι ταιριάζοντας την ενδυνάμωση κοινοτήτων και συνεταιρισμών που έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση σε βασικούς πόρους ή στα μέσα για να παράξουν πλούτο ανοικτού κώδικα, δηλαδή μεθόδους παραγωγής που μπορούν να διαμοιραστούν και να αναπαραχθούν.

Ο τρόπος για να γίνει αυτό, είναι ταιριάζοντας την ενδυνάμωση κοινοτήτων και συνεταιρισμών που έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση σε βασικούς πόρους ή στα μέσα για να παράξουν πλούτο ανοικτού κώδικα, δηλαδή μεθόδους παραγωγής που μπορούν να διαμοιραστούν και να αναπαραχθούν.
Αυτό το ταμείο, λόγω των χαρακτηριστικών του και των απεριόριστων στόχων του, θα χρειαστεί μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή για να υλοποιηθεί. Αυτό θα εμπεριέχει κυρίως τη δημιουργία υποστηρικτικών κόμβων σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη του κόσμου. Οι κόμβοι αυτοί θα μπορούσαν να ασχολούνται με τη διασύνδεση του FairCoop με συλλογικότητες που βρίσκονται στη διαδικασία της εκκίνησης, με την επιβεβαίωσή τους (για την αποφυγή πιθανής απάτης και κατάχρησης), δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο αμοιβαίας συνεργασίας σε παγκόσμια κλίμακα, εγκατεστημένο σε όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές περιοχές.

Σε αντίθεση με άλλα ταμεία που δίνουν προτεραιότητα σε εγχειρήματα με το μεγαλύτερο αντίκτυπο, αυτό το ταμείο θα δώσει περισσότερη σημασία στο να ωφεληθούν όσο πιο πολλοί άνθρωποι γίνεται. Από αυτή την οπτική, το εύρος των κριτηρίων αποδοχής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο.

Μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας εδώ: fU3wRGZwese65gZqRiQiJvE483iyjY2QD4

02faircoin_EN 03faircoin_EN 01faircoin_EN

Δείτε εδώ τις κινήσεις αυτού του λογαριασμού.

Για να είστε σε επαφή με αυτό το ταμείο, παρακολουθείστε αυτήν την ομάδα στο FairNetwork

c Ταμείο για τα Κοινά

Προορίζεται για στρατηγικά έργα που παράγουν κοινά αγαθά προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Χρηματοδοτεί εγχειρήματα που συμπαράγουν άυλα αγαθά όπως πληροφορία και γνώση σε πεδία κλειδιά όπως υγεία, ενέργεια, τροφή και οικονομικό σύστημα, καθώς επίσης και έργα που έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση της δικτύωσης σε παγκόσμια κλίμακα για τη δημιουργία υλικού φιλικού προς τα κοινά αγαθά.

Ο κύριος στόχος αυτού του ταμείου, είναι η προώθηση της ελεύθερης γνώσης και η ένωσή της με το ανοικτό υλισμικό για την ενδυνάμωση κοινοτήτων σε όλες τις πτυχές και τη δημιουργία κοινών.

Επιπλέον, προσβλέπει στην επιλογή έργων που παρέχουν πόρους και αξίες που δεν είναι ακόμα σε λειτουργία ή μπορούν να βελτιωθούν και να ενισχυθούν μέσω χρηματοδότησης και συμμετοχής όλης της κοινότητας.

Μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας εδώ: fMxkQtTCFZpWuZNZQTq7HxwcZ6rQn1yAWj

Δείτε εδώ τις κινήσεις αυτού του λογαριασμού.

Για να είστε σε επαφή με αυτό το ταμείο, παρακολουθείστε αυτήν την ομάδα στο FairNetwork

it_1 Ταμείο Τεχνολογικών Υποδομών

Οι πόροι αυτού του ταμείου θα διανέμονται για τεχνολογικά, οικονομικά, ή εκπαιδευτικά έργα πληροφορικής, τα οποία βελτιώνουν την εξάπλωση και την ευκολία χρήσης του faircoin ως νομίσματος ή ως μέσου αποταμίευσης. Επίσης, θα διοχετεύονται σε άλλες τεχνολογίες νομισματικού ή οικονομικού περιεχομένου καθώς και για τη διευκόλυνση συναλλαγών και επεξεργασίας πληρωμών, που είναι απαραίτητες για το χτίσιμο του οικονομικού συστήματος που προωθεί το FairCoop.

Αυτό το ταμείο θα είναι στενά συνδεδεμένο με το οικονομικό τμήμα του Συμβουλίου του Οικοσυστήματος, παρέχοντας χρηματοδότηση στο τεχνολογικό μέρος συγκεκριμένων έργων που εμπλουτίζουν άμεσα το FairCoop, όπως π.χ. το FairCredit, FairBag, FairMarket or FairSaving.

Αυτά είναι τα πρώτα ταμεία (FairFunds) που διαμορφώθηκαν από την ομάδα προώθησης του FairCoop. Παρόλα αυτά, μπορεί να προκύψουν άλλα ταμεία και συμβούλια για τη χρηματοδότηση εγχειρημάτων με διαφορετικούς στόχους σχετικούς με το συνεταιρισμό.

Μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας εδώ: fJ7dwkfHiJW9867xcovaJ9QDN7khDEMJMm

Δείτε εδώ τις κινήσεις αυτού του λογαριασμού.

Για να είστε σε επαφή με αυτό το ταμείο, παρακολουθείστε αυτήν την ομάδα στο FairNetwork

Συμμετέχοντας στα ταμεία

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συμμετάσχει κάποιος στα ταμεία:
1 – Συνεισφέροντας κατευθείαν στα ταμεία μέσω δωρεών.
2 – Επενδύοντας σε faircoin χρησιμοποιώντας τα για αποταμίευση. Αυτός είναι ένας έμμεσος τρόπος συνεργασίας, επειδή θα μειώσει την διαθέσιμη ποσότητα προς πώληση στην αγορά, προωθώντας έτσι μια αύξηση της αξίας του νομίσματος, αναδιανέμοντας έτσι κεφάλαιο στα ταμεία χρηματοδότησης(FairFunds).
3 – Συμμετέχοντας στην προώθηση και τη χρήση του faircoin ως το κρυπτονόμισμα αναφοράς για μια δίκαιη οικονομία βασισμένη στην αλληλεγγύη.

project Πώς να υποβάλετε ένα εγχείρημα/έργο σε κάποιο ταμείο

Για να προτείνετε ένα εγχείρημα σε κάποιο συγκεκριμένο ταμείο, θα πρέπει να εξοικειωθείτε πρώτα με τα κίνητρα και τα πρωτόκολλα του συμβουλίου και της κοινότητας του ταμείου, που μπορεί να διαφέρουν για κάθε ταμείο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αποκτώντας πρόσβαση στην αντίστοιχη ομάδα του κοινωνικού δικτύου (FairNetowrk) και διαβάζοντας όλα τα έγγραφα, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, τα πρωτόκολλα κ.λπ., προβάλλοντας τις ερωτήσεις σας και αλληλεπιδρώντας με άλλα μέλη του ταμείου. Όταν κατανοήσετε τις βασικές διεργασίες, θα παρουσιάσετε το εγχείρημά σας στο συμβούλιο προκειμένου να συμπεριληφθεί στην εκάστοτε διαδικασία λήψης αποφάσεων του ταμείου.

Αν το εγχείρημά σας γίνει αποδεκτό, θα σας επιχορηγηθεί το ποσό των faircoin που θα αποφασίσει το συμβούλιο, αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτό το κεφάλαιο θα παραμείνει ανέπαφο κατά τη διάρκεια μιας λανθάνουσας περιόδου, του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για να “κρυσταλλοποιηθεί” το εγχείρημα και η χρηματοδότησή σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερή βήματα στο πώς να συμμετάσχετε σε έργα του FairCoop εδώ.

newΠώς να αρχίσετε ένα νέο ταμείο

Για να δημιουργήσετε ένα νέο ταμείο, πρέπει να παρουσιάσετε μια πρόταση στην κοινότητα και στο συμβούλιο οικοσυστήματος, καθώς και να δώσετε το ελάχιστο ποσό των 500.000 faircoin, που αντιπροσωπεύει το 1% περίπου των faircoin σε κυκλοφορία. Αυτό το ποσό ενδεχομένως να αλλάξει λόγω της εξέλιξης της αξίας του faircoin.

Κάθε ταμείο που ενσωματώνεται στο FairCoop, θα λαμβάνει ένα σύνολο πόρων από το συνεταιρισμό ούτως ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το κεφάλαιο με μεγάλη συμμετοχή, γνώση και διαφάνεια.

Μεταξύ άλλων, κάποιοι από αυτούς τους πόρους είναι:
Μια ανοικτή, προσβάσιμη στο κοινό φόρμα υποβολής έργων που ζητάνε χρηματοδότηση από το ταμείο
Μια επιτροπή από ανθρώπους με εμπειρία στη θεματική του ταμείου, οι οποίοι θα έχουν το ρόλο να είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για τη διανομή του κεφαλαίου με τον όσο το δυνατό πιο αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων.
Εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του FairCoop να προτείνουν και να ψηφίσουν πάνω σε προτεραιότητες, μεθόδους ή συγκεκριμένα εγχειρήματα
Υποστήριξη από αυτές τις ομάδες εργασίας που είναι κοινές σε όλο το Faircoop.

Μέθοδοι διαχείρισης των κεφαλαίων

Σε σχέση με τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ως ένα βασικό κριτήριο μια μορφή αποταμίευσης που ωφελεί τα κοινά. Αν και τα χρήματα μπορούν να διατεθούν αμέσως μόλις το επιτρέψει η τρέχουσα μεθοδολογία, είναι σημαντικό τα faircoin να μην ξοδευτούν – και έτσι να πουληθούν στην αγορά συναλλάγματος – μέχρις ότου περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην αξία του faircoin να μεγαλώσει αρκετά και να παράξει τη μέγιστη απόδοση για αυτά τα κεφάλαια, καθώς και να εξυπηρετήσει τη δημιουργία κεφαλαίου για το κοινό καλό.

Προς το παρόν, έχουμε ορίσει ως ένα ελάχιστο το ένα έτος αποταμίευσης από τη στιγμή της αποδοχής του εγχειρήματος και την απονομή της χρηματοδότησης. Αυτό το χρονικό διάστημα θα βοηθήσει να εδραιωθεί η συνέχιση του εγχειρήματος από την ομάδα, κάνοντας ένα συμμετοχικό πλάνο για το πού θα διατεθούν τα χρήματα και τι θα υλοποιηθεί με τη χρήση τους, ώστε να μην ξαναεμφανιστούν προηγούμενες καταστάσεις ανέχειας μετά την επιχορήγηση (π.χ. αν εμπεριέχει την αγορά αγροτικών μηχανημάτων θα απαιτούσε ένα σχέδιο εφικτότητας του έργου).

Αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το κάθε ταμείο, στην περίπτωση που προταθεί από το συμβούλιο και μπορεί επίσης να επιταχυνθεί αν το επιτρέπει η αυξημένη αξία του faircoin.

Σε κάθε περίπτωση, ίσως να ήταν επιθυμητό να υπάρξουν μέθοδοι για την διανομή κεφαλαίου που θα επωφελούνταν από την ανατίμηση της αξίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός έργου υποδομής για τα κοινά ή το faircoin, ο μηχανισμός θα μπορούσε να είναι τέτοιος ούτως ώστε το κεφάλαιο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να έργο να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει φτάσει ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησής του, το οποίο να έχει συμφωνηθεί εξ αρχής.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Γαλλικα Καταλανικα Κινεζικα Γερμανικα Πορτογαλικα