Del Consell ecosistèmic provisional a l’Assemblea ecosistèmica oberta

Enric Duran General Ecosystem @ca, postsportada

Per  al seu primer aniversari, FairCoop vol celebrar doblement, per una  banda amb tots els avenços que s’han aconseguit durant aquest primer any  de vida, no només pel que fa al desenvolupament de les eines, sinó amb  la incorporació al projecte tant de col·lectius com de persones .
Ara fem un pas més en el desenvolupament del procés polític de  participació oberta amb la posada en marxa d’una metodologia  d’assemblees obertes de l’ecosistema FairCoop.
Fins  ara aquesta funció l’ha complert el consell ecosistèmic provisional que  es va crear poc després de l’inici de Faircoop, format per persones amb  experiència en diversos moviments socials i col·lectius afins a  Faircoop i que ha estat l’encarregat de la presa d’algunes decisions que  afectaven el funcionament general de FairCoop.
En  aquest context de provisionalitat, a l’agost, aprofitant la celebració  del Summer Camp, i amb motiu de comptar-hi amb participants del projecte  d’arreu, es va arribar a la conclusió, que tot i que hi ha hagut un  augment de participants en el projecte, però encara no és suficient com perquè tingui sentit la  creació d’un consell ecostèmic més definitiu en la qual tots els que  vulguin participar en les decisions de faircoop puguin formar part  d’elles per tal de donar poder a la gent que participa.
La  primera Assemblea oberta serà el proper dijous 17 de Setembre, a les  19h CET (madrid-paris-roma) en el grup de FairCoop assemblies creat en  l’aplicació de missatges instantanis Telegram. Escriviu amb el vostre telèfon, per donar-vos d’alta en el grup i poder participar

This post is also available in: English Spanish Chinese (Simplified) Greek