Faircoin i el seu Paper Wallet

Tereseta postsportada

Una de les principals prioritats de FairCoop és a dotar totes les persones i col·lectius d’un ventall d’eines que facilitin el desenvolupament i l’expansió d’una nova economia. Per aquest motiu, FairCoop presenta el seu PaperWallet.
P1200953
El mes passat mes vàrem llençar la Android Wallet: un moneder per al teu smartphone que et permet portar el teu moneder (Wallet) a la butxaca. El concepte general del Paper Wallet és el mateix: traslladar els Faircoins delteu moneder (en el teu ordinador) a un suport de paper. És a dir, ara tens la possibilitat de guardar els estalvis sense dependre delteu ordinador i de forma offline (sense connexió a internet).
Els avantatges d’aquest tipus d’emmagatzematge de Faircoins són diversos:
D’una banda, podem guardaren paper físic i en lloc segur la part dels estalvis en FairCoins que no preveiem gastar en format electrònic. Si, per exemple, estàs estalviant una quantitat de Faircoins que no vols o no preveus utilitzar, potser t’interessi reservar part d’aquests estalvis al Paper Wallet i guardar al moneder de Faircoins del teu ordinador i /o a la Android Wallet, la quantitat de Faircoins que creguis que faràs servir a més curt termini. D’aquesta manera, la Paper Wallet esconverteix en un moneder físic amb uns diners fixos que no es poden manipular; una mena de fons d’estalvis. No obstant això, cal assenyalar que segueix sent necessari realitzar les còpies de seguretat de l’moneder del teu ordinador.
D’altra banda, la Paper Wallet també pot ser utilitzada per realitzar una transacció. Així doncs, si necessites pagar alguna cosa però, per qualsevol motiu, no disposes d’un smartphone o un ordinador al lloc de pagament, pots imprimir un Paper Wallet i pagar amb ell com si de diners físics es tractés. Per exemple, si has de pagar la factura d’un restaurant que accepta Faircoins, has de posar la quantitat exacta que costi el menjar. Un cop al restaurant, i degustat el teu menjar, s’escaneja la direcció pública del teu moneder i el codi QR de la clau privada, quedant transferits d’aquesta manera teus faircoins al compte del restaurant. Així, la quantitat total de Faircoins del Paper Wallet s’hauran transferit al compte del restaurant. Aquest Paper Wallet és d’un sol ús, així que si vols fer un segon pagament, i per raons de seguretat, hauràs de generar un nou Paper Wallet.
La posada en pràctica del Paper Wallet és tan senzilla com escanejar el Codi QR de la direcció pública, on es troben els Faircoins que has enviat a la Paper Wallet i a continuació escanejar el codi QR amb la clau privada. Aquest codi QR es troba ocult en la Paper Wallet, un cop plegues i protegeixes aquesta part del paper; d’aquesta manera, t’assegures que ningú pugui copiar la clau privada. Realitzat aquest procés, ja pots transferir els teus Faircoins on vulguis.
Amb tot, cal prendre un parell de precaucions. La primera respon al fet que al ser un suport de paper, hem de preocupar-nos del seu estat, ja que si es deteriora perdrem la nostra Paper Wallet. La segona precaució a tenir sorgeix de la posada en pràctica: recomanem que la primera Paper Wallet que imprimeixis contingui una quantitat petita de Faircoins; d’aquesta manera, si s’arribés a cometre algun error en el procés de creació evitarem grans pèrdues de Faircoins.
Per crear i imprimir laPaper Wallet: https://faircoinpaperwallet.com/
El següent vídeo conté instruccions que podrien servir d’orientació: https://fair.to/iEL9R
Esperem que puguis treure profit d’aquesta nova eina de FairCoop! 🙂

This post is also available in: English Spanish French German Portuguese, Portugal