FairMarket

Vitalista main menu - Catalan0

Multibotiga en línia de tots els productes i serveis que ofereixen els membres de la FairCoop.

Què és FairMarket?

El mercat virtual de l’FairCoop és el lloc web on es poden adquirir de forma online tots els productes i serveis produïts pels membres de la Cooperativa.

Per què el mercat virtual és necessari?

1. Per donar més visibilitat a tots els projectes productius de l’FairCoop dins de la xarxa.

2. Per dotar d’una eina comercial a tots aquells productors que encara no disposin d’una botiga online.

3. Per a posar en contacte diferents projectes que poden oferir/consumir productes o serveis de forma recíproca. Per exemple, un productor de farina i un projecte d’elaboració de pa.

4. per oferir productes i serveis a persones no membres de la FairCoop, per tant, és una forma de donar a conèixer la FairCoop. Quan més projectes i individus es vagin integrant dins de la cooperativa major podentencial d’intercanvi de productes i serveis.

5. Per impulsar l’ús de Faircredit entre els membres.

6. Per donar a conèixer Faircredit als que encara no són membres.

Com funciona?

El mercat virtual de l’FairCoop està pensat com un espai multi-botiga on cada un dels col·lectius i projectes productius pot crear la seva botiga particular i diferenciada de la resta.

En què es diferencia d’altres multi-botigues presents a la xarxa?

Només es poden exposar productes i serveis produïts i / o servits pels socis de l’FairCoop.

L’espai multi-botiga no s’entén només com un espai de compra-venda sinó també com un espai de comunicació entre els projectes de cara a compartir els seus coneixements, per això aquest espai estarà vinculat al teu compte en la FairNetwork.

Una altra característica important de funcionament del Fairmarket és que contribueix a generar una economia basada en la demanda i no en l’oferta, és a dir facilita que des de l’autoorganització dels usuaris es prepari la demanda, afectant en el que es produirà i es finançarà a través de Faircredit. Per a això FairMarket inclou eines informàtiques que faciliten aquestes relacions cooperatives i sostenibles.

A qui ira destinat?

Els membres que tenen un activitat productiva o un servei seran els botiguers del mercat virtual.

És un mercat obert a tothom. Podran accedir a les compres, socis de l’FairCoop i no socis de l’FairCoop que necessiten proveir-se de qualsevol producte o servei.

Aquells projectes que vulguin poden oferir descomptes als altres membres de la FairCoop.

Formes de pagament:

FairCoin serà la forma de pagament acceptada per a tots els públics i FairCredit es farà servir només entre participants de FairCoop permetent relacions de crèdit mutu entre tots ells.

Es carregarà una petita comissió del 0,5% a les compres en FairCoin per contribuir a la sostenibilitat de FairCoop i potenciar l’ús de FairCredit per compres i serveis.

FairMarket s’ha llançat en dues fases. En la primera només funciona en base a FairCoin i, més tard, s’introduirà també FairCredit, permetent generar crèdit mutu entre tots els participants.

La data de referència per a la primera fase és el mes de novembre d’aquest 2014.

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Portuguese, Portugal