Equip promotor

Vitalista main menu - Catalan0

Experiència i una llarga trajectòria en relació al cooperativisme integral, la societat p2p, l’ètica hacker i les criptomonedes ens uneixen com a promotors de FairCoop.

Els nostres antecedents polítics provènen de realitats significatives i diverses:

logo_apaisat_02

La Cooperativa Integral Catalana (CIC), una iniciativa autogestionària per construir des d’abaix una altra societat, mitjançant l’autoorganització i l’acció assembleària. Des de Maig del 2010 que està teixint una xarxa de projectes i iniciatives autogestionades a nivell bioregional i local, dinamitzant l’empoderament col·lectiu a través del suport mutu i d’altres recursos comunals i col·lectivitzats, creant alternatives al marge de l’acció de la banca i de l’Estat. La coordinació de l’activitat productiva, que facilita el treball cooperatiu, és la base per l’impuls d’un sistema públic cooperatiu integral que pugui cobrir les necessitats bàsiques. Això vol dir recuperar allò públic com a bé comú, en mans de les persones, sense intermediaris, i crear una forma de vida coherent amb uns principis que els uneixen com a col·lectiu per al bon viure.

No és la primera vegada que la CIC comparteix la seva visió global. Ja al 2013 la CIC es va implicar en el llançament de la Crida per la
Revolució Integral, que va significar una intensificació de compartir idees i plantejaments amb altres grups.

Ara, aquesta nova iniciativa, implica portar, també globalment, la seva experiència de la teoria a la pràctica, al igual que des de fa temps s’està fent en l’àmbit global.

Més informació de la CIC aquí

p2pfoundation

La Fundació per les Alternatives P2P és una organització mundial enfocada a l’estudi, investigació i documentació i promoció de les pràctiques entre iguals en un sentit molt ampli. El seu web és un procomú de coneixement i està construida col·lectivament per la seva comunitat.

Es tracta d’un espai de trobada per aquells que ampliament estan d’acord amb les següents idees, principis i propostes:

– Les tecnologies basades en iguals tenen el potencial de generar canvis de consciència mitjançant la paricipació individual i en xarxa.

– El format de xarxa distribuida és una nova forma de subjectivitat i d’organització alternativa a molts sistemes en l’actual ordre polític i econòmic mundial.

– Aquestes formes d’organització, es creen un nou domini públic, un nou procomú de la informació que ha de ser protegida i extessa.

– Principis com els desenvolupats per el moviment del software lliure i els moviments d’accés obert promouen models que puguin fer-se servir en àrees de la vida social i productiva.

– Es necessari connectar les més velles tradicions dels moviments socials de treballadors i camperols per, junts, fer possible un nou ordre social de caràcter cooperatiu.

– La teoria de la societat entre iguals implica que el conjunt de la societat civil, les multituds han d’estar al centre de la pressa de decisions, enlloc del mercat i l’estat.

– La cultura entre iguals, com a protomodel de producció, està creixent significativament però encara és vulnerable davant de l’apropiació capitalista de les dinàmiques P2P. Per això necessita major autoconsiència política, tal i com promou la Fundació.

Més informació sobre la Fundació P2P

Dark Wallet és una comunitat de projectes, desenvolupant una bitlletera amb privacitat, escalabilitat i integritat. Els seus membres van veure el Bitcoin fundamentalment com una eina de comerç en una economia lliure, més que una simple innovació en la forma de pagaments.

Dark Wallet només és el primer d’una sèrie de productes i d’eines per als mercats, la governança i l’autoorganització. Eines que necesitem en les nostres comunitats per crear espais autogestionats. En la seva implicació a FairCoop, Dark Wallet vol avançar en aquest camí fent possible eines per l’autoorganització descentralitzada i cooperativa. per Dark Wallet així, DAC vol dir Descentralitzed Autonomus Cooperative.

Més informació sobre la Dark Wallet

Procés Inicial

A finals d’Abril del 2014, Enric Duran, co-creador del concepte de Cooperativa Integral i cofundador de la Cooperativa Integral Catalana, va començar a desenvolupar la idea que acabaria sent FairCoop. Després d’una intensa investigació en el món de les criptomonedes, va escollir FairCoin per les seves característiques i història, per desenvolupar el projecte i des de l’anonimat es va implicar per fer reflotar la criptomoneda. Més endavant va revelar la seva identitat i va compartir el seu pla amb els altres membres desenvolupadors de faircoin per cooperar junts.

Entre els mesos de Maig, Juny i Juliol, va compartir el pla amb diversos companys de la CIC, de la p2p Fundation (com BauwensStacco) i de DarkWallet(Amir  i i Pablo), a més de diverses individualitats d’arreu del món;  fins a constituir-se el grup promotor que ha fet possible treure a la llum FairCoop el 17 de Setembre de 2014.

 FairCoopLogo_round130

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Italian Portuguese, Portugal