Σημειώσειςαπό την 4η Ανοικτή Συνέλευση του FairCoop

Maro posthome

Η τελευταία συνέλευση του έτους πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015, με μεγάλη συμμετοχή που αυξάνεται κάθε μήνα. Συζητήσαμε τα παρακάτω θέματα και φτάσαμε στιςακόλουθες αποφάσεις:
1. Πώς ο FairCoop μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της χρήσης του Faircoin σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και, σε συνδυασμό με τους τοπικούς κόμβους, πώς αυτοί μπορούν να ενεργήσουν προς στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ήδη υπάρχουν ανοικτές συζητήσεις σχετικά με αυτό το θέμα στο δίκτυο FairNetwork:
– Σκέψεις για την ενεργοποίηση των τοπικών περιφερειακών αγορών./groups/local-nodes/forum/topic/thoughts-on-activating-localregional-markets/
– Χρηματοδότηση των τοπικών αλληλέγγυων οικονομιών./groups/local-nodes/forum/topic/project-fund-for-the-local-solidarity-economies/
Συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δραστηριότητα των τοπικών κόμβων όπου υπήρξαν κάποιες ιδέες και προτάσεις. Αρχικά παρουσιάστηκε η ιδέα για τη δημιουργία μικρών κονδυλίων Faircoin, διαθέσιμα για να τα διαχειρίζονται οι τοπικοί κόμβοι, προκειμένου να ενισχύσουν την τοπική οικονομία του Faircoin. Παράλληλα,θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύστημα πίστωσης με Faircoin και μία μεθοδολογία ενός τοπικού ανταλλακτηρίου, όπως αυτού που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Επίσης, συζητήθηκε η δημιουργία κάποιου υλικού που θα συμβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών κόμβων, όπως ένας ανοιχτός οδηγός που θα βοηθούσε τους χρήστες και τους εμπόρους και ο οποίος θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε τοπική αγορά. Ακόμη, η δημιουργία κάποιων παιχνιδιών, όπως το επιτραπέζιο Trading Floor Game της Valeureux (https://www.valeureux.org/blog/english/tradingfloor/ ).
Μιλήσαμε επίσης για τα κεφάλαια και τη διανομή τους στους τοπικούς κόμβους, για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε οι τοπικοί κόμβοι να λάβουν τα χρήματα και για για το πως πρέπει να τα διαχειρίζονται. Συζητήθηκαν ορισμένα κριτήρια, που σχετίζονται με τον αριθμό των μελών του εκάστοτε τοπικού κόμβου (κατ’ ελάχιστο τρία μέλη), ο αριθμός των τοπικών εμπόρων που συμμετέχουν στοFairCoop (αφού εγγραφούν στον on-line κατάλογο). Η τελική απόφαση όμως θα παρθεί στην επόμενη συνέλευση, έτσι ώστε ο κάθεκόμβος να μπορέσει να επεξεργαστεί και να παρουσιάσει τις προτάσεις του.
Συμφωνήσαμε στα παρακάτω:
Να αναπτύξουμεσχετικό ενημερωτικό υλικό.
Δημιουργίαμιας πρότασης, με μια λίστα κριτηρίωνγια τους κόμβους που επιθυμούν ναλαμβάνουν και να διαχειρίζονται κάποιακονδύλια σε Faircoin.
Δημιουργίαομάδας (group) Τοπικών Κόμβων στο Telegram.
Η ομάδαεπικοινωνίας να κάνει μια γενική έκκλησηγια τη δημιουργία και την προώθησητοπικών κόμβων.
Στην επόμενησυνέλευση θα μπορούμε να έχουμε μίατελική συμφωνία ώστε να αρχίσουν ναδιανέμονται τα κεφάλαια που θαδιαχειρίζονται οι τοπικοί κόμβοι.
2. Κοινή φιλοξενία υπηρεσιών διαδικτύου (σε Faircoin) για εγχειρήματα που δεσμεύονται με τις αξίες του FairCoop.
Δείτε τη συγκεκριμένη πρόταση εδώ:
Μιλάμε γιατη δυνατότητα να φιλοξενηθούν υπηρεσίες διαδικτύου σε εξυπηρετητές που ήδη υπάρχουν στη διάθεσή μας, σε εγχειρήματαπου δεσμεύονται από τις αξίες και τις αρχές μας.
Η συζήτηση διεξάγεται στην ομάδα (group του Telegram) των διαχειριστών.
Συμφωνήσαμε να γίνει:
Προσφορά VPS υπηρεσιών και στη συνέχεια να επεκταθεί το φάσμα των υπηρεσιών ώστε να συμπεριλάβει τη φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες νέφους κ.λπ.
3. Κατάσταση του Ταμείου του Παγκόσμιου Νότου.
Την Τετάρτη16 Δεκεμβρίου έγινε η 2η συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας, που ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα. Έγινε μια πρώτη ενημέρωση και προσκλήθηκαν άτομα για να συμμετέχουν στη δράση και να συνεισφέρουν με ιδέες.
Υπήρξαν δύο συνεδριάσεις και έχει προταθεί να προγραμματιστεί μία τρίτη.
Αντίστοιχο group της ομάδας εργασίας έχει δημιουργηθείστο Telegram.
Υπάρχουν ήδη κάποιες πληροφορίες καταγεγραμμένες σχετικά με την επιστολή που θα θέλαμε να σταλεί στις επαφές μας στον παγκόσμιο νότο και μπορείτε να δείτε εδώ: https://titanpad.com/extensionmessageGSF
Σημειώσεις από τη πρώτη συνάντηση της ομάδας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://titanpad.com/firstmeetingGSFund
4. Αναθεώρηση των αναρτημένων κειμένων και σχετικών οδηγών στην ιστοσελίδα του FairCoop.
Επειδή ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ξεπερασμένα ή δεν χρειάζονται πλέον, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν. Συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι μία εργασία για την ομάδα επικοινωνίας, η οποία θα συζητηθεί στην επόμενη συνέλευσή της.
5. Ενημέρωση σχετικά με την υπηρεσία Fairmarket και τις προετοιμασίες για το FairMarket Hackathon.
Το Hackathlon θα είναι μία οn-line διαδικτυακή εκδήλωση, έτσι ώστε όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να το κάνει, είτε μέσω του Freenode στο IRC, είτε μέσω της ομάδας (group) Faircoop στο Telegram όπου θα δημοσιεύσουμε επίσης κάποιες ενημερώσεις σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει.
Κανείς από εμάς δεν είναι ειδήμονας και όλοι μαθαίνουμε μαζί. Αφήνουμε τις ‘οδηγίες χρήσης’ στην άκρη και απλά κάνουμε πράγματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο στον προγραμματισμό, αλλά και σκέψεις για ροές δεδομένων και τη λογική πίσω από την ανθρώπινη χρήση των συστημάτων που δημιουργούμε.
Στο Hackathon θα μιλήσουμε για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, την τεκμηρίωση, καθώς και τον προγραμματισμό στην Python. Ακόμη, για παράδειγμα, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται και τι είδους εξυπηρετητές (servers) θα έχουμε ανάγκη.
6. Ταμείο για τους Πρόσφυγες και ενέργειες συντονισμού μεταξύ των διαφόρων περιοχών.
Μιλήσαμε για τη δημιουργία ενός δικτύου εγχειρημάτων για τους πρόσφυγες, που θα αφορά γενικά το FairCoop και θα υλοποιείται με τη βοήθεια των τοπικών κόμβων.
Συμφωνήσαμε να:
Δημιουργήσουμε ένα τοπικό κόμβο στη Λέσβο ο οποίος να μπορεί να διαχειριστεί τα σχετικά κεφάλαια.
Δημιουργήσουμε μια καμπάνια πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) που θα ξεκινήσει γύρω στις 8-10 Ιανουαρίου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα CoopFunding.
7. Περίληψη της συνέλευσης της ομάδας Επικοινωνίας
Τα σημεία τα οποία συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:
    
Αποφασίσαμε να γίνονται δύο συνελεύσεις το μήνα (τη δεύτερη και την τέταρτη Πέμπτη κάθε μήνα) ώστε να συντονίζουμε τις εργασίες μας.
Μιλήσαμε για την ανάγκη χαρτογράφησης των αναγκαίων πόρων (να γίνει μία ανοικτή πρόσκληση) και να συντονίσουμε τις εργασίες μας με τους τοπικούς κόμβους. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχετική ομάδα (group) του Telegram για τους τοπικούς κόμβους (/groups/local-nodes/ ) ως ένα μέρος όπου όλοι οι τοπικοί κόμβοι μπορούν να μοιραστούν γεγονότα, ειδήσεις κ.λπ. που θέλουν να προωθήσουν στα κοινωνικά δίκτυα ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια μπορεί να χρειαστεί.
Μιλήσαμε επίσης για το λογότυπο του FairCoop, με στόχο να φέρουμε όλες τις προτάσεις μαζί και να αποφασίσουμε σε μια οριστική ψηφοφορία, προκειμένου να είμαστε σε θέση να έχουμε ένα ενιαίο «στυλ» για τα γραφικά τουFairCoop.
Σχετικάμε τα μέσα επικοινωνίας, θα χρησιμοποιήσουμε την ομάδα επικοινωνίας του δικτύου Fairnetwork (/groups/faircoop-community/communication/ ) και την αντίστοιχη ομάδα στο Telegram.
Συζητήσαμε για την εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων για τους πρόσφυγες και γα το πως να δημιουργήσουμε έναν οδηγό που να είναι χρήσιμος τόσο για τα μέλη των τοπικών κόμβων, όσο και για τους τοπικούς εμπόρους. Στόχος θα είναι οι εξοικείωσή τους με το FairCoop και το Faircoin, ώστε να αναπτυχθεί η χρήση του, ενώ θα μπορεί να προσαρμόζεται και στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο υλικό, όπως το παιχνίδι Trading FloorGame της Valeureux. (βλέπε σύνδεσμο στο πάνω μέρος της σελίδας)
Προσπαθούμε να αποφασίσουμε σχετικά με τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε στις εργασίες μας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε το λογισμικό Sandstorm και Wekan για την οργάνωση των εργασιών μας.
Στηνομάδα Επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις σημειώσεις της συνέλευσης. Ολόκληρη τη συνέλευση μπορείτε να τη διαβάσετε στην ομάδα του Telegram: /docs/notes-from-the-fourth-faircoop-assembly/
Ηεπόμενη συνέλευση είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιανουαρίου.
Τέλος, να θυμάστε την επόμενη (5η) Ανοιχτή Συνέλευση του FairCoop που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στις 19.00CET, στην ομάδα του Telegram. Όλοι όσοι θέλετε να συμμετάσχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας προσθέσουμε στην ομάδα.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Καταλανικα Γερμανικα