Περίληψη της 6ης Παγκόσμιας Ανοικτής Συνέλευσης του FairCoop

Maro posthome

Όπως κάθε 3η Πέμπτη του μήνα, έτσι και στις 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η έκτη παγκόσμια ανοικτή συνέλευση του FairCoop. Όπως συνηθίζουμε λοιπόν, δημοσιεύουμε μία περίληψη των θεμάτων που συζητήθηκαν και όσων αποφασίστηκαν, αφού τονίσουμε την ολοένα και πιο υψηλή συμμετοχή, κάτι το οποίο αποτελεί σαφές σημάδι ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά.

Τα θέματα που καλύφθηκαν στη συνέλευση αυτή ήταν:

1. Περίληψη των εκστρατειών επικοινωνίας.
Μιλήσαμε για την ‘καταιγίδα’ στο Twitter με στόχο την προώθηση και διάδοση της τρέχουσας καμπάνιας πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) για τη δημιουργία ενός ταμείου για τους Πρόσφυγες. Μιλήσαμε επίσης για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα κριτήρια για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός ταμείου από τους τοπικούς κόμβους, αφού συντάχθηκε ένα κείμενο που καθορίζει τα γενικά πλαίσια των κριτηρίων που πρέπει να ακολουθούνται. Αυτό ταυτόχρονα αποτελεί και κάλεσμα προς όλους τους κόμβους να ενταχθούν, να συζητήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες που έχουν, ώστε να βοηθήσουν στη βελτίωση και την εφαρμογή αυτού του σχεδίου.

2. Ταμείο για τους Πρόσφυγες.
Μιλήσαμε για την εξέλιξή του και για τα ποσά, Faircoin και Ευρώ, που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα. Εστιάσαμε στην αναλογία των δύο νομισμάτων, αποφασίζοντας να αφήσουμε τα ευρώ ως αποθεματικό, δεδομένου ότι η πρόθεση και ο σκοπός του ταμείου αυτού είναι η χρήση του στην εκκίνηση παραγωγικών εγχειρημάτων τα οποία θα λειτουργούν με κοινό νόμισμα το Faircoin. Υπάρχει επίσης η ανάγκη να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τα κατάλληλα κριτήρια για τη διανομή των κεφαλαίων, όχι τόσο έχοντας στο νου μας συγκεκριμένα εγχειρήματα, αλλά περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαχείρισή τους από τη στιγμή που θα ξεκινήσει.

3. Έναρξη της δοκιμαστικής έκδοσης beta της FairMarket.
Η συζήτηση αφορούσε τη δημοσίευση της δοκιμαστικής έκδοσης για έλεγχο, πριν από την επίσημη έναρξη της beta έκδοσης της FairMarket, προκειμένου να ελεγχθεί και να διορθωθούν τυχόν σφάλματα.

4. Κάρτες πληρωμών με FairCoin που βασίζονται στην τεχνολογία NFC.
Είμαστε σε επαφή με την Area Activa, μια εταιρεία με έδρα τη Βαλένθια, που επικεντρώνεται σε αυτού του είδους το λογισμικό. Χρειαζόμαστε όμως έναν έμπειρο προγραμματιστή, ως συνδετικό κρίκο, για να βοηθήσει στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας.

5. Ενημέρωση για το Freedom Coop.
Το θέμα αυτό θα συζητηθεί μελλοντικά καθώς δεν υπάρχει ακόμη κάποια σημαντική εξέλιξη.

6. Ενημέρωση για το Faircoin 2.0.
Όπως και το προηγούμενο θέμα, αναβάλλεται έως ότου έχει αναπτυχθεί το σχετικό κείμενο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από την ομάδα εργασίας, πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν συμφωνηθεί και ακολουθούνται έως τώρα.

7. Ομάδα Τεχνολογίας για ενημέρωση και μοίρασμα πληροφορίας.
Συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα (group) στο Telegram που θα αφορά στους προγραμματιστές, ώστε ο καθένας να μπορεί να μένει σε επαφή και να μοιράζεται τις εξελίξεις ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία του.

8. Παρουσία του FairCoop στο Φεστιβάλ NADA.
Ως μέλος ο Fundo πρότεινε να υποστηρίξουμε τη διάδοση αυτής της εκδήλωσης, στην οποία θα συζητηθεί ο FairCoop με στόχο την επέκταση και τη διάδοσή του στην Πορτογαλία, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός Τοπικού Κόμβου.

Τα πλήρη πρακτικά της συνέλευσης είναι διαθέσιμα στο κοινωνικό μας δίκτυο Fairnetwork: /docs/minute-of-the-6th-faircoop-open-assembly/

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Καταλανικα Ιταλικα