Πρώτη Γενική Συνέλευη του FairCoop

Maro posthome

Την ημέρα της πρώτης επετείου του FairCoop, 17 Σεπτεμβρίου στις 19:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, περίπου 20 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, από διάφορους τοπικούς κόμβους, συγκεντρώθηκαν για την πρώτη Συνέλευση του FairCoop, η οποία διεξήχθη στο Telegram χρησιμοποιώντας παράλληλα αυτό το διαδικτυακό pad. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω σημεία, ρίξτε μια ματιά εδώ:
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:
1. Βελτιώσεις διαδικτυακού τόπου. Συζητήθηκαν τεχνικά θέματα σχετικά με την ταχύτητα και τη συντήρηση της ιστοσελίδας του FairCoop. Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά στο κομμάτι αυτό και υπάρχει σχετικό δώρο για αυτό το έργο, για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε στη σελίδα /groups/faircoop-community/bounties-rewarding-projects-85590309/forum/topic/7-make-the-fair-coop-site-go-really-fast/
Επίσης, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους για την απλούστευση της παρουσίασή μας που αναφέρεται στο τί είναι ο FairCoop και πως τα διάφορα μέρη του, όπως οι ομάδες του FairNetwork, σχετίζονται μεταξύ τους, ώστε τα νέα μέλη ή επισκέπτες να μπορούν να το αντιληφθούν γρήγορα. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα blockchain ή άλλα κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται στο p2p, αλλά μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το Telegram και το FairNetwork.
2. Προτεραιότητες του FairCoop σχετικά με τη διαχείριση και διανομή των κονδυλίων τους επόμενους μήνες.
Τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του FairCoop θα πρέπει να επικεντρωθούν στον τρόπο επιλογής των προτεραιοτήτων, των ομάδων και της χρηματοδότησης κάθε εγχειρήματος, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ανταμείβονται για την εργασία τους με βιώσιμο τρόπο. Υπάρχει ανάγκη να βρεθεί χρηματοδότηση προκειμένου να είμαστε σε θέση να συνθέσουμε μια σταθερή ομάδα επικεντρωμένη στην ανάπτυξη του FairMarket και της επικοινωνίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το σύστημα των πριμοδοτήσεων για να γίνουν πιο ελκυστικά.
Η υπηρεσία FairMarket είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων, αλλά χρειαζόμαστε επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή από καταστήματα, ενώσεις, μεγάλα δίκτυα και ομάδες, όπως η OuiShare ή άλλους μεγάλους συνεταιρισμούς.
Να επικεντρωθούμε σε πράγματα που μπορούμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ώστε να αποδείξουμε ότι το Faircoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί – κυρίως στους Τοπικούς Κόμβους και το FairMarket. Οι τοπικοί κόμβοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν ‘φυσικές’ πληρωμές μέσω SMS, χαρτί ή πλαστικές κάρτες (παράδειγμα το glownet.com). Στον ιστότοπο https://use.fair-coin.org υπάρχει μια λίστα των συνεργαζόμενων εγχειρημάτων. Εμείς πρέπει να ενθαρρύνουμε απλές διαδικτυακές συνομιλίες σχετικά με το Faircoin ώστε οι άνθρωποι να μάθουν περισσότερα για το πώς να το εξηγήσουν και να πάρουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να δημιουργήσουν τοπικούς κόμβους ή σημεία επαφής όπως αυτά.
Το σύστημα Σημείων Πώλησης (Point of Sale) έχει αναπτυχθεί για χρήση σε καταστήματα κ.λπ. από τη Bitchain και τη Chip Chap – μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση Faircoin. Η Chip Chap θα ορίσει σύντομα έναν προγραμματιστή που θα εστιάσει αποκλειστικά στο πώς να προσαρμόσει τα Bitcoin μηχανήματά τους να δέχονται Faircoin. Το ΑΤΜ στην πλατεία Catalunya στη Βαρκελώνη θα δέχεται σύντομα Faircoin επίσης.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση, όπως η εβδομάδα Faircoin, αφού αναπτυχθεί το τοπικό σύστημα πληρωμών. Θα ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με αυτές τις προτεραιότητες στο δίκτυο FairNetwork.
Ενδεχωμένος λοιπόν κινούμαστε περαιτέρω ως προς την ολοκλήρωσή μας με τη Chip Chap, που γίνεται αρκετά επιτυχημένη ως εταιρεία, για να υποστηρίξει κάποια από τα επόμενα βήματά μας. Την ίδια στιγμή προσδίδει πόρους σε ευρώ για την εξέλιξη του FairCoop, η οποία θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών κάνοντας τις συναλλαγές με Faircoin, από το κοινό ταμείο, ευκολότερες. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι ‘αυτό λεπτομερώς, αλλά μπορούμε να εστιάσουμε στην προετοιμασία μας για μία διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Εν κατακλείδι, πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο που θα δίνεται προτεραιότητα στην πληρωμή μελών του FairCoop που αναπτύσσουν εργασίες πριν από τη διανομή νέων κεφαλαίων: Τι; Ποιος; Πόσο; Πώς; είναι ερωτήματα που πρέπει να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού.
3. Τοπικοί Κόμβοι
Έγιναν ενημερώσεις από τους κόμβους της Αθήνας, Βαρκελώνης, Μπιλμπάο, Βρυξελλών, Galiza, Ηρακλείου και Μαδρίτης. Πολλές ομάδες ενημέρωσαν σχετικά με την εσωτερική τους οργάνωση (συμμετέχοντες και χώροι), όπως και για τις εκδηλώσεις ή συζητήσεις που συμμετείχαν ή διοργάνωσαν. Κάποιοι εμπλέκονται στην έναρξη νέων Ολοκληρωμένων Συνεταιρισμών (Αθήνα, Ηράκλειο), Συνεταιρισμών (Μπουένος Άιρες) ή νέων Σημείων Ανταλλαγής – Point of Exchange (Μπιλμπάο) ώστε ο κόσμος να ανταλλάσσει κρατικά χρήματα με Faircoin. Οι περισσότεροι εμπλέκονται στο στήσιμο των βασικών δομών και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του FairCoop στην περιοχή τους. Αν υπάρχει ένας τοπικός κόμβος κοντά σας, παρακαλούμε ελέγξτε τα πλήρη πρακτικά των συναντήσεων [LINK] για περισσότερες πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, μπορείτε εσείς να ξεκινήσετε ένα! [HOPE THERE IS A LINK FOR THIS!]
Στρατηγική για την ανάπτυξη των Τοπικών Κόμβων, την εξάπλωση του FairCoop στους συνεταιρισμούς, σε καταστήματα κ.λπ. σε τοπικό επίπεδο:
Στην Καταλονία προτείνουν τη δημιουργία ενός κοινού μίνι-ταμείου για κόμβους, από τη δημιουργία Faircoins μέσω της έκδοσης (minting) από τα μέλη του κόμβου, για εκτύπωση φυλλαδίων ή άλλα έξοδα που αφορούν τον κόμβο. Επίσης, υπάρχει μια πρόταση που έχει ήδη εγκριθεί, για τη διανομή περίπου 300.000 FairCoin στους τοπικούς κόμβους, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε τα κριτήρια.
Τα Σημεία Ανταλλαγής (POEs) μπορούν να χρεώνουν ένα τέλος 1% στις τοπικές ανταλλαγές μετρητών και να δέχονται δωρεές.
Χρειαζόμαστε μια ομάδα ανθρώπων, σε διαφορετικές χώρες, έτοιμους να εξηγήσουν το FairCoop και να βοηθήσουν τους τοπικούς κόμβους. Οι μετακινήσεις μεταξύ τοπικών κόμβων θα μπορούσαν να έχουν μια πιο παγκόσμια προσέγγιση εντός του FairCoop.
Σε Galiza οργανώνουν ένα σύστημα γνώσης, το οποίο συγκεντρώνει τοπικές εμπειρίες και γνώσεις από διάφορες συλλογικότητες της περιοχής. Η ιδέα είναι να συνθέσει μαζί όλη αυτή τη γνώση σε δράση, όπως σε ένα πανεπιστήμιο, πιθανώς με ένα ανοικτό σύστημα πιστοποίησης. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να χακάρουν πανεπιστήμια, εισάγοντας κάποιες γνώσεις στα MSc’s, κ.λπ. Αυτό θα μπορούσε επίσης να παρουσιαστεί ως το κομμάτι γνώσης των FairStarts.
Για τις ντόπιες ανάγκες θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύστημα ομοσπονδιακών περιφερειακών συστημάτων, όπως ένα ομότιμο (p2p) Πανεπιστήμιο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενίσχυση και το διαμοιρασμό των γνώσεων για τα εγχειρήματα του FairCoop και σε επενδύσεις.
Θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στο να έχουμε έναν εργαζόμενο σε κάθε τοπικό κόμβο με την αναγκαία πληρωμή.
Ο Bumbum εργάζεται στη χαρτογράφηση των χρηστών του FairCoop.
4. Ανοιχτή Συνέλευση: πώς να οργανώνεται από τώρα και στο εξής
Ανοιχτές συνελεύσεις θα πραγματοποιούνται στις 19:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα.
Θα υπάρχει ένα διάλειμμα στις 21:30 (CET) ώστε οι άνθρωποι να επιστρέψουν στο σπίτι από τις τοπικές συναντήσεις τους.
* Επόμενη συνάντηση: 15 Οκτωβρίου 2015
5. Επικοινωνία
Προς το παρόν χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Telegram για την εσωτερική επικοινωνία μας. Είναι πιθανόν να μείνουμε στο σύστημα αυτό και να το προσαρμόσουμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις ανάγκες μας, αλλά επίσης συζητήσαμε και άλλα ασφαλή μέσα επικοινωνίας.
Ο Ale θα συντονίσει μια ομάδα διαχειριστών (admins) οι οποίοι θα συλλέξουν εργαλεία και θα προσφέρουν υποστήριξη σε συλλογικότητες εντός και εκτός του FairCoop. Αυτό προτείνεται ως παραγωγικό έργο με σκοπό τη συνεργασία, που θα παρέχει επικοινωνία εντός του FairCoop, καθώς και με άλλες ομάδες ή οργανώσεις που συμμετέχουν στους στόχους και τις ανάγκες μας. Η αρχική εργασία είναι να δημιουργηθεί μία λίστα εργαλείων, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός, και να συμφωνήσουμε σε κοινές υπηρεσίες για τις βασικές απαιτήσεις μας.
Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί στο δίκτυο FairNetwork [/groups/technology-infrastructure-community-group/forum/topic/admin-group-productive-project-proposal/] και μπορούμε να ξεκινήσουμε το σχετικό έγγραφο.
Μια νέα ομάδα μέσων ενημέρωσης για τις ειδήσεις και τα δελτία έχει δημιουργηθεί στο Telegram.
6. Διαφάνεια
Έγιναν τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τα οικονομικά από τις συναντήσεις του προσωρινού Συμβουλίου Οικοσυστήματος. Από τώρα και στο εξής η εργασία αυτή θα γίνεται στις ανοιχτές συνελεύσεις.
Τα έξοδα προηγούμενων δράσεων (εβδομάδα Faicoin, Summer Camp – ποσά αξιολόγηση και άλλα που σχετίζονται με το Κοινό Ταμείο) προέρχονται κυρίως από από τη δωρεά του Lush σε ευρώ.
Here is the thread created for the pooled fund numbers it includes Faircoin week + summer camp expenses:  
Here is the address of the pooled fund: https://chain.fair-coin.org/address/fNWcvkQLg9ELKkV5gH1nsYBJnzHqw7pka7 Σήμερα: FAIR840748.
Περιμένουμε η αγορά να σταθεροποιηθεί πριν από τη διανομή αυτών των Faircoins στα μέλη που έκαναν τις σχετικές εργασίες.
7. Ποιες είναι οι δυνατότητες προσέγγισης μη-προγραμματιστών, μη-ακτιβιστών στο εγχείρημα;
* Η δυνατότητα να ζήσουν ή να στηρίζουν οικονομικά τον εαυτό τους ή την ομάδα τους κάνοντας δραστηριότητες που πληρώνονται σε Faircoin.
* Αυτό εξαρτάται από την ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο σε Faircoin. Μπορώ να πληρώσω το ενοίκιο ή τα λαχανικά μου;
* Εάν περισσότεροι άνθρωποι εγγραφούν και χρησιμοποιούν το Faircoin, η αξία του θα ανεβεί.
* Διεύρυνση του φάσματος αναγκών, όπως για παράδειγμα η ανακαίνιση ενός χώρου για συναντήσεις τοπικών κόμβων του FairCoop.
* Χρειαζόμαστε μια συνολικότερη παγκόσμια ενεργή οργάνωση για να εξαπλώσει τις εργασίες στους τοπικούς κόμβους.
8. Εκδηλώσεις, Προσκλήσεις:
* https://tropixel.ubalab.org/es/node/2 Tropixel – Ubatuba, Βραζιλία, 21-25 Οκτωβρίου
* Φεστιβάλ Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Καταλονία, στις 26 Οκτωβρίου, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για εναλλακτικά νομίσματα www.firaesc.org
* Φεστιβάλ Cyberpunk στη Βαρκελώνη https://www.facebook.com/festivalcyberpunkbarcelona/

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Καταλανικα Ιταλικα