Ανοικτοί συνεταιρισμοί

Kostas General Ecosystem @el Leave a Comment

Οι προτάσεις από τον Μπάουενς σε σχέση με το τι είναι ένας ανοικτός συνεταιρισμός, περιλαμβάνουν 4 βασικά χαρακτηριστικά:

– Οι συνεταιρισμοί πρέπει να είναι, από το καταστατικό τους, προσανατολισμένοι προς το κοινό καλό.

– Οι συνεταιρισμοί πρέπει να διέπονται από μοντέλα διακυβέρνησης που λαμβάνουν υπόψιν όλους τους εμπλεκόμενους.

– Οι συνεταιρισμοί πρέπει να συμπαράγουν άυλα και υλικά κοινά αγαθά.

– Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί πρέπει να είναι πολιτικά οργανωμένοι τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική κλίμακα.

Αυτά τα 4 χαρακτηριστικά αποτελούν τα θεμέλια όσων υποστηρίζει ο FairCoop ως ανοικτός συνεταιρισμός.

Επίσης, μεταξύ των αρχών που στηρίζει ο FairCoop, είναι εκείνες που σχετίζονται με τους Ανοικτούς Συνεταιρισμούς και το κάλεσμα για την Ολοκληρωμένη Επανάσταση:

α) Ανάκτηση της ιδιοκτησίας ως κοινό πλούτο, με κατοχή και έλεγχο από το λαό.

Πρέπει να επανακτήσουμε τον έλεγχο της γης και των μέσων παραγωγής ως κοινά αγαθά, εξασφαλίζοντας τη χρήση τους μέσα από κοινοτικές ιδιοκτησίες, κι επομένως ως δημόσια αγαθά.

β) Χτίσιμο ενός συνεργατικού και αυτοδιαχειριζόμενου δημόσιου συστήματος βασισμένου στην αλληλοϋποστήριξη.

Εργαζόμαστε προς το κοινό καλό, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι βασικές μας ανάγκες (τροφή, υγεία, στέγαση, παιδεία, ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.) καλύπτονται μέσα από ένα δημόσιο σύστημα που έχει ουσιαστικά χτιστεί από εμάς και βασίζεται στην αυτοδιαχείριση και στη μεταξύ μας συνεργασία, προωθώντας τελικά ανθρώπινες αξίες και ικανότητες.

γ) Ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση

We share knowledge among all to build a greater good.

Μοιραζόμαστε τη γνώση μεταξύ μας προκειμένου να χτίσουμε κάτι καλύτερο.
Σε πρακτικό επίπεδο, πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους πόρους μας (ανθρώπους, αυτοοργάνωση, χρήματα, χώροι κ.λπ.), ώστε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας προς το κοινό καλό.

Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία σε σχέση με τον ανοικτό συνεταιρισμό του FairCoop, είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της δικτύωσης μεταξύ όλων των παραγωγικών εγχειρημάτων που αναπτύσσονται σύμφωνα με τις αρχές του Ανοικτού Κώδικα.

Θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν συνδέσεις με άλλες ομάδες που είναι αφιερωμένες στο κοινό καλό, να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί, ειδικά στις άυλες πτυχές αυτού του τύπου της υλικής παραγωγής (γνώση, σχεδιασμός, εμπειρία).

Την ίδια στιγμή, ένας από τους κύριους στόχους του FairCoop ως ένας ανοικτός συνεταιρισμός, είναι να υποστηρίξει την ομότιμη παραγωγή για τη δημιουργία κοινών, μέσα από τη συνεργασία με ομάδες και κοινότητες, που θα τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, είτε με τη μορφή μέσων ή πόρων για την δική τους παραγωγή, είτε για την άμεση κατανάλωσή τους.

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Γαλλικα Καταλανικα Κινεζικα Γερμανικα Πορτογαλικα

Αφήστε μια απάντηση